Về chúng tôi

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

ĐIỆN LỰC BÌNH MINH

Địa chỉ: Tổ 13, Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC BÌNH MINH

Địa chỉ: Tổ 13, Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC BÌNH TÂN

Địa chỉ: Số 1285, Tổ 19, Khóm Thành Quới, Thị trấn Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC BÌNH TÂN

Địa chỉ: Số 1285, Tổ 19, Khóm Thành Quới, Thị trấn Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC LONG HỒ

Địa chỉ: 306B, Tổ 26, Ấp Phú An, Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC LONG HỒ

Địa chỉ: 306B, Tổ 26, Ấp Phú An, Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC MANG THÍT

Địa chỉ: Số 243, Tổ 11, Ấp Phước Thủy, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC MANG THÍT

Địa chỉ: Số 243, Tổ 11, Ấp Phước Thủy, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC TAM BÌNH

Địa chỉ: Tổ 13 Khóm 2, Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TAM BÌNH

Địa chỉ: Tổ 13 Khóm 2, Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC HUYỆN TRÀ ÔN

Địa chỉ: Số 162, đường Thống Chế Điều Bát, Khu 4, Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC HUYỆN TRÀ ÔN

Địa chỉ: Số 162, đường Thống Chế Điều Bát, Khu 4, Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VĨNH LONG

Địa chỉ: Số 166 Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VĨNH LONG

Địa chỉ: Số 166 Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC VŨNG LIÊM

Địa chỉ: Số 59, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khóm 1, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC VŨNG LIÊM

Địa chỉ: Số 59, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khóm 1, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000