Về chúng tôi

Đơn vị thành viên


ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Đơn vị BÌNH MINH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Tổ 13, Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực BÌNH MINH

Địa chỉ: Tổ 13, Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị huyện trà ôn

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 162, đường Thống Chế Điều Bát, Khu 4, Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực huyện trà ôn

Địa chỉ: Số 162, đường Thống Chế Điều Bát, Khu 4, Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị VŨNG LIÊM

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 59, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khóm 1, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực VŨNG LIÊM

Địa chỉ: Số 59, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khóm 1, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị mang thít

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 243, Tổ 11, Ấp Phước Thủy, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực mang thít

Địa chỉ: Số 243, Tổ 11, Ấp Phước Thủy, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị BÌNH TÂN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 1285, Tổ 19, Khóm Thành Quới, Thị trấn Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực BÌNH TÂN

Địa chỉ: Số 1285, Tổ 19, Khóm Thành Quới, Thị trấn Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị TAM BÌNH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Tổ 13 Khóm 2, Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực TAM BÌNH

Địa chỉ: Tổ 13 Khóm 2, Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị thÀNH PHỐ VĨNH LONG

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 166 Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực thÀNH PHỐ VĨNH LONG

Địa chỉ: Số 166 Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị long hồ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 306B, Tổ 26, Ấp Phú An, Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực long hồ

Địa chỉ: 306B, Tổ 26, Ấp Phú An, Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000