Tin tức & hoạt động

Tin tức & hoạt động

Tin mới new

(09:03 - 21/12/2021)

Công ty Điện lực Vĩnh Long thông báo đấu giá tài sản của Công ty Điện lực Vĩnh Long như sau:

1. Lô trụ điện, TU, TI thu hồi các loại: Hàng thu hồi đã qua sử dụng bị...

(14:41 - 29/09/2021)

KHEN THƯỞNG GƯƠNG TIÊU BIỂU LÀM THEO LỜI BÁC

“Nhặt được của rơi trả lại  người mất” là một nét đẹp văn...

(09:14 - 29/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG TEST NHANH COVID-19 CHO CBCNV