Dịch vụ khách hàng

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành

Tin mới new

(14:27 - 16/09/2022)

Kế hoạch thực hiện công tác vận hành lưới điện năm 2023-Công ty Điện lực Vĩnh Long

(14:27 - 16/09/2022)

Thông báo về việc thực hiện công tác từ ngày 16.9 đến ngày 22.9.2022

(14:27 - 16/09/2022)

Kế hoạch thực hiện công tác từ ngày 16.9 đến ngày 22.9.2022

(14:27 - 16/09/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 09.9 đến ngày 15.9.2022

(09:57 - 05/09/2022)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 09.9 đến ngày 15.9.2022

(09:38 - 30/08/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 02.9 đến ngày 08.9.2022

(09:38 - 30/08/2022)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 02.9 đến ngày 08.9.2022

(09:13 - 26/08/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ Tháng 9.2022