Dịch vụ khách hàng

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành


Tin mới new

(15:53 - 22/10/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 22.10 đến ngày 28.10.2021

(13:16 - 14/10/2021)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 22.10 đến ngày 28.10.2021

(13:12 - 14/10/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lưới điện từ ngày 15.10.2021 đến 21.10.2021

(14:23 - 08/10/2021)

Thông báo kế hoạch công tác trên lưới điện từ 15.10.2021 đến 21.10.2021

(13:37 - 07/10/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 08.10 đến ngày 14.10.2021

(11:18 - 04/10/2021)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 08.10 đến ngày 14.10.2021

(15:53 - 24/09/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện từ ngày 01.10 đến 07.10.2021

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện từ ngày 01.10 đến 07.10.2021

(15:52 - 24/09/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện tháng 10.2021

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện tháng 10.2021

(08:08 - 21/09/2021)

Thông báo kế hoạch công tác từ ngày 24.9 đến ngày 30.9.2021

Thông báo kế hoạch công tác từ ngày 24.9 đến ngày 30.9.2021

(14:44 - 17/09/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện từ ngày 24.9 đến 30.9.2021

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện từ ngày 24.9 đến 30.9.2021

(13:19 - 15/09/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 17.9 đến ngày 23.9.2021

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 17.9 đến ngày 23.9.2021

(08:59 - 13/09/2021)

Thông báo kế hoạch công tác từ ngày 17.9 đến ngày 23.9.2021

Thông báo kế hoạch công tác từ ngày 17.9 đến ngày 23.9.2021

(10:33 - 08/09/2021)

Thông báo thực hiện công tác từ ngày 10.9.2021 đến ngày 16.9.2021

Thông báo thực hiện công tác từ ngày 10.9.2021 đến ngày 16.9.2021

(21:16 - 25/08/2021)

Thông báo không cắt điện công tác từ ngày 26.8 đến ngày 04.9.2021

Thông báo không cắt điện công tác từ ngày 26.8 đến ngày 04.9.2021

(07:41 - 20/08/2021)

Thông báo ngừng cấp điện công tác từ ngày 26.8 đến ngày 02.9.2021

Thông báo ngừng cấp điện công tác từ ngày 26.8 đến ngày 02.9.2021

(10:57 - 16/08/2021)

Thông báo không cắt điện công tác từ ngày 16.8 đến ngày 25.8.2021

Thông báo không cắt điện công tác từ ngày 16.8 đến ngày 25.8.2021

(09:55 - 02/08/2021)

Thông báo không cắt điện công tác từ ngày 02.8 đến ngày 15.8.2021

Thông báo không cắt điện công tác từ ngày 02.8 đến ngày 15.8.2021

(10:06 - 23/07/2021)

Thông báo không cắt điện công tác từ ngày 19.7 đến ngày 01.8.2021

Thông báo không cắt điện công tác từ ngày 19.7 đến ngày 01.8.2021

(16:18 - 20/07/2021)

Thông báo ngừng cấp điện công tác từ ngày 19.7 đến ngày 01.8.2021

Thông báo ngừng cấp điện công tác từ ngày 19.7 đến ngày 01.8.2021

(08:28 - 13/07/2021)

Thông báo ngừng cấp điện từ ngày 16.7 đến ngày 22.7.2021

Thông báo ngừng cấp điện từ ngày 16.7 den ngày 22.7.2021

TIN LIÊN QUAN

(08:39 - 05/07/2021)

Thông báo ngừng cấp điện từ ngày 09.7 đến ngày 15.7.2021

Thông báo ngừng cấp điện từ ngày 09.7 đến ngày 15.7.2021

(14:27 - 25/06/2021)

Thông báo ngừng cấp điện từ ngày 02.7 đến ngày 08.7.2021

Thông báo ngừng cấp điện từ ngày 02.7 đến ngày 08.7.2021

(07:58 - 23/06/2021)

Thông báo ngừng cấp điện từ ngày 25.6 đến ngày 01.7.2021

Thông báo ngừng cấp điện từ ngày 25.6 đến ngày 01.7.2021

(16:14 - 14/06/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 18.6 đến ngày 24.6.2021

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 18.6 đến ngày 24.6.2021

(15:51 - 11/06/2021)

Thông báo ngừng cung cấp điện từ ngày 18.6 đến ngày 24.6.2021

Thông báo ngừng cung cấp điện từ ngày 18.6 đến ngày 24.6.2021

(11:30 - 08/06/2021)

Thông báo ngừng cung cấp điện từ ngày 11.6 đến ngày 17.6.2021

Thông báo ngừng cung cấp điện từ ngày 11.6 đến ngày 17.6.2021

(11:29 - 26/05/2021)

Thông báo ngừng cung cấp điện từ ngày 28.5 đến ngày 03.6.2021

Thông báo ngừng cung cấp điện từ ngày 28.5 đến ngày 03.6.2021

(15:44 - 21/05/2021)

Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa HTĐ tháng 6.2021

Kế hoạch BTBDSC HTĐ tháng 6.2021