CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

26 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

ĐT: (0270) 2210 206 - trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 ,
                                  - Khi có những vấn đề về điện: liên hệ 1900 1006, 1900 9000

Fax: (0270) 3827 071


Thông tin liên lạc các Điện lực trực thuộc:

Điện lực Thành phố Vĩnh Long: 0270.2210760         Điện lực Long Hồ: 0270.2224001

Điện lực Mang Thít: 0270.2214213                           Điện lực Vũng Liêm: 0270.2218111

Điện lực Tam Bình: 0270.2215220                            Điện lực Trà Ôn: 0270.2226567

Điện lực Bình Minh: 0270.2222537                           Điện lực Bình Tân: 0270.3509390


Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới (các thông tin đánh dấu * là bắt buộc)