Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2017

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2017

 

                                                                     Vĩnh Long, ngày  30   tháng   10  năm 2017

 

   I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 10 năm 2017.

   1- Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện:

   1.1. Tình hình cấp điện:

          Công ty Điện lực Vĩnh Long thực hiện đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt, các sự kiện diễn ra trên địa bàn trong tháng 10/2017.

   1.2. Điện thương phẩm:

          ĐTP tháng 10 thực hiện 74,4 triệu kWh tăng 7,2% so cùng kỳ (Điện CN-XD tăng 10,7%, QL-TD-DC tăng 10,3%); Lũy kế 10 tháng ĐTP là 728,4 triệu kWh tăng 6,6% so cùng kỳ (Điện CN-XD tăng 5,0%, QL-TD-DC tăng 6,1%) và đạt 79,2% so

          Trong tháng phát triển 602 khách hàng, lũy kế 10 tháng là 6.451 khách hàng, nâng tổng số khách hàng quản lý bán trực tiếp 299.264 khách hàng (ASSH: 285.874; NSH: 13.390), tốc độ tăng 2,8%.

   2- Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:

   2.1. Công tác SCL:

         Kế hoạch giao thực hiện 26 công trình lưới điện, vốn 23,9 tỷ đồng.

         Công ty đã thi công và nghiệm thu quyết toán 26/26 công trình, trong đó quyết toán báo khoá 18 công trình, 8 công trình (điều chỉnh) còn lại dự kiến xong trước 15/11/2017. Rút vốn 17,2 tỷ đồng đạt 72% kế hoạch.

   2.2. Công tác ĐTXD:

         Kế hoạch đầu năm giao thực hiện 14 công trình vốn 46,1 tỷ đồng. Công ty đã tổ chức thực hiện hoàn thành 9/14 công trình, 4 công trình chuyển tiếp (kiến trúc), 1 công trình dừng đầu tư (CNTT).

         Kế hoạch điều chỉnh giao thêm 14 công trình, Công ty đã triển khai 14/14 công trình tiến độ đạt 75%, hoàn thành 3 công trình, đang thi công 5 công trình và mua sắm tài sản 5 hạng mục dự kiến xong trước 30/11, công trình kiến trúc chuyển tiếp.

    3. Công tác an sinh xã hội:

        Công ty tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách và học sinh nghèo thuộc huyện Tam Bình và Thị xã Bình Minh trong hoạt động Tri ân khách hàng.

      II. Kế hoạch công tác tháng 11/2017.

         Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm như sau:

       - Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất – dịch vụ - sinh hoạt, các sự kiện khác diễn ra trong tháng 11/2017.

       - Tiếp và làm việc với đoàn kiểm toán sơ bộ của Deloitte theo kế hoạch 2017.

       - Thực hiện kiểm kê tài sản 0 giờ ngày 01/01/2018 theo tiến độ giao.

       - Thực hiện các giải pháp trọng tâm trong công tác giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố va nâng cao độ tin cậy cung cấp điện năm 2017.

       - Thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2017.

       - Tăng cường kiểm tra hiện trường, kiểm tra hành lang an toàn lưới điện và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị trực thuộc.

       - Quyết toán báo khoá 8 công trình SCL (điều chỉnh) 2017.

       - Đôn đốc tiến độ thi công các công trình ĐTXD (điều chỉnh) 2017.

       - Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động tháng Tri ân khách hàng.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 0270.2210206         Fax: 0270.3827071

Địa chỉ: 26 Hoàng Thái Hiếu - P.1 - Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

Website: http://pcvinhlong.evnspc.vn      Email: pcvinhlong@evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2017 (13:45 - 05/10/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2017 (07:26 - 30/08/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2017 (16:50 - 14/08/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2017 (08:27 - 21/07/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2017 (12:56 - 15/06/2017)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2017 (10:28 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2017 (10:38 - 19/04/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2017 (10:09 - 21/03/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2017 (07:33 - 27/02/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG (08:56 - 13/12/2016)
   TCBC:Ngày Hội tiết kiệm điện 2016 tại Tiền Giang (02:38 - 18/03/2016)
   Ra mắt Trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực miền Nam (08:36 - 21/12/2015)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)

Đầu trang