Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2017

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2017

 

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

   I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2017.

   1- Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện:

   1.1. Tình hình cấp điện:

1.4. Tiết kiệm điện:

          Tháng 9 thực hiện 1,9 triệu kWh/tháng, lũy kế 9 tháng đạt 18,3 triệu kWh đạt 133% kế hoạch năm (13,8 triệu kWh), điện tiết kiệm chiếm 2,8% tổng sản lượng điện thương phẩm 9 tháng.

   1.5. Phát triển khách hàng:

          Trong tháng phát triển 655 khách hàng, lũy kế 9 tháng là 5.446 khách hàng, nâng tổng số khách hàng quản lý bán trực tiếp 298.259 khách hàng (ASSH: 285.064; NSH: 13.195), tốc độ tăng 2,7%.

   2- Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:

   2.1. Công tác SCL:

         Kế hoạch giao thực hiện 26 công trình lưới điện, vốn 23,9 tỷ đồng.

         Công ty đã thi công và nghiệm thu quyết toán xong 17/26 công trình (đợt chính thức), 9 công trình (đợt điều chỉnh) đang thi công tiến độ đạt 90% dự kiến hoàn thành quyết toán trong tháng 10/2017. Rút vốn 14,5 tỷ đồng đạt 61% kế hoạch.

   2.2. Công tác ĐTXD:

         Kế hoạch giao thực hiện 14 công trình (3 lưới điện, 5 kiến trúc, 3 CNTT, 3 mua sắm tài sản) vốn 46,1 tỷ đồng. Công ty đã triển khai 9/14 công trình (4 công trình kiến trúc giãn tiến độ và 1 CNTT dừng đầu tư), tiến độ chung đạt 95%, hoàn thành 8 công trình, công trình lưới điện còn lại đang thi công đạt 60% dự kiến hoàn thành trong tháng 10.

         Kế hoạch điều chỉnh giao thêm 14 công trình, Công ty đang triển khai đầu tư gồm : 6 công trình lưới điện và 1 công trình kiến trúc đang thẩm tra phê duyệt thiết kế, 4 hạng mục mua sắm tài sản và 3 CNTT đang lập thủ tục mời thầu.

 

 

      II. Kế hoạch công tác tháng 10/2017.

         Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm như sau:

       - Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất – dịch vụ - sinh hoạt, các sự kiện khác diễn ra trong tháng 10/2017.

       - Thực hiện các giải pháp trọng tâm trong công tác giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện năm 2017.

       - Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2017; Xây dựng kế hoạch năm 2018.

       - Tham dự Hội thi thợ giỏi cấp Tổng công ty năm 2017.

       - Thực hiện tốt công tác kinh doanh và DVKH, các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2017.

       - Tăng cường kiểm tra hiện trường, kiểm tra hành lang an toàn lưới điện và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị trực thuộc.

       - Quyết toán báo khoá 9 công trình SCL (điều chỉnh) theo kế hoạch 2017.

       - Đôn đốc tiến độ thi công hoàn thành các công trình ĐTXD (điều chỉnh) năm 2017./.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 0270.2210206         Fax: 0270.3827071

Địa chỉ: 26 Hoàng Thái Hiếu - P.1 - Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

Website: http://pcvinhlong.evnspc.vn      Email: pcvinhlong@evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2017 (07:26 - 30/08/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2017 (16:50 - 14/08/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2017 (08:27 - 21/07/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2017 (12:56 - 15/06/2017)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2017 (10:28 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2017 (10:38 - 19/04/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2017 (10:09 - 21/03/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2017 (07:33 - 27/02/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG (08:56 - 13/12/2016)
   TCBC:Ngày Hội tiết kiệm điện 2016 tại Tiền Giang (02:38 - 18/03/2016)
   Ra mắt Trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực miền Nam (08:36 - 21/12/2015)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)

Đầu trang