Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2017

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2017

 

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2017

·        Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD  tháng 5 năm 2017.

·        Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 05/2017, Công ty Điện lực Vĩnh Long thực hiện đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phụ tải, các sự kiện diễn ra trong tháng.

·        Điện thương phẩm: Tháng 05 ĐTP Công ty là 76,3 triệu kWh, tăng 92,6% so với cùng kỳ (Điện CN – XD tăng 6,8%; QL – TD – DC tăng 0,4%). Luỹ kế 5 tháng đạt 351 triệu kWh tăng 5,5% so cùng kỳ (Điện CN-XD tăng 1,4%; QL-TD-DC tăng 5,4%) ĐTP đạt 38,2% kế hoạch năm (920 triệu kWh).

·         Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Trong tháng 5, chỉ số độ tin cậy (MAIFI: 0,003/0,053 lần giảm 0,05 lần, SAIFI: 0,5/0,4 lần tăng 0,1 lần, SAIDI: 124,5/80,1 phút tăng 44 phút); Công ty đạt  chỉ số MAIFI không đạt SAIDI, SAIFI do cắt điện công tác SCL lưới 22kV.

·         Tiết kiệm điện: Tháng 5 tiết kiệm điện thực hiện 1,9 triệu kWh/tháng tăng 2,1% so cùng kỳ; luỹ kế 5 tháng là 9,9/13,8  triệu kWh đạt 72,1% kế hoạch năm (tương đương 2,8%/1,5% ĐTP).

·         Phát triển khách hàng: Trong tháng phát triển 467 khách hàng, luỹ kế 5 tháng được 3.095 khách hàng, tổng số khách hàng quản lý bán trực tiếp 295.908 khách hàng (ASSH: 283.073; NSH: 12.835 khách hàng), tốc độ tăng 3,4%.

·         Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:

·         Công tác SCL: Kế hoạch giao 23,3 tỷ đồng thực hiện 17 công trình lưới điện, Công ty đã tổ chức thi công cơ bản xong 17/17 công trình, trong đó thi công và nghiệm thu xong 14 công trình, 03 công trình đạt 95% dự kiến xong trước 10/6 (TPVL 02 công trình; Vũng liêm 01 công trình); Giá trị thực hiện ước 15/23,3 tỷ đồng đạt 65% kế hoạch vốn; Giá trị dôi dư 8,3 tỷ đồng, Công ty đang lập hồ sơ thầu dự kiến mời và xét chọn thầu xong trong tháng 7, thi công hoàn thành trong tháng 8/2017. Cụ thể:

               + Gói 1: Công ty Toàn Tâm thi công 09 công trình tiến độ đạt 96%; Hoàn thành 06 công trình, 03 công trình chờ lịch cắt điện đường trục để thay thiết bị đóng cắt dự kiến xong trước 10 tháng 06. Tiến độ chậm so kế hoạch ( Hợp đồng 30 ngày từ 17/4-25/5/2017). Long Hồ 100%; Mang Thít 100%; Vũng Liêm 98%; TPVL 95%.

               + Gói 2: (Bình Minh- tam Bình – Trà Ôn – Bình Tân) Công ty xây lắp điện Cần Thơ thi công và nghiệm thu 8/8 công trình đạt 100%.

·         Công tác ĐTXD: Kế hoạch giao thực hiện 14 công trình (3 lưới điện, 5 kiến trúc; 3 CNTT; 3 mua sắm tài sản) vốn 46,1 tỷ đồng. Công ty đang triển khai thủ tục đầu tư 12/14 công trình, tiến độ chung đạt 50% khối lượng, hoàn thành 4 công trình, 01 công trình đang thi công; 07 công trình đang triển khai thủ tục thầu; luỹ kế giải ngân 11,8/46,1 tỷ đồng đạt 26% kế hoạch. Cụ thể:

              + Lưới điện (02 công trình): các lộ ra Phước Hoà và Bình Minh đã ký hợp đồng 02 gói thầu xây lắp, ngày 06 – 07/6/2017 giao móc thi công và chuẩn bị VTTB đến 15/6/2017 khởi công.

              + CNTT (02 công trình): thiết bị hạ tầng mạng nhà ĐHSX Công ty (huỷ đấu thầu lập lại phương án đầu tư cho thay đổi quy mô, công nghệ); Phần mềm ảo hoá máy chủ (mở thầu 26/5, đang yêu cầu nhà thầu làm rõ HSĐX phúc đáp đến 07/6/2017).

              + Mua sắm tài sản (02 công trình) Thiết bị thử nghiệm (đang thẩm định báo cáo xét thầu); Hệ thống điện Năng lượng mặt trời nhà ĐHSX Công ty (Khởi công 26/5 đang đôn đốc tiến độ).

              + Kiến trúc (02 công trình): nền sân hàng rào Công ty tại phường 9 (Phê duyệt xong BCKTKT, Nhà Trà Ôn đang trình thẩm tra hồ sơ thiết kế).

·         Nhiệm vụ công tác tháng 6/2017

Một số công tác tồn tại đang thực hiện theo thông báo kết luận của Giám đốc Công ty

·         Công tác chung:

-          Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng theo kế hoạch 2017 tại 02 Điện lực ( Long Hồ và TP. Vĩnh Long).

-          Tổ chức Đại hội các chi bộ đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020.

-          Tổ chức tham quan học tập, nghỉ mát cho CBCNV năm 2017.

       * Công tác cung cấp điện: đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất sinh hoạt, các sự kiện diễn ra trong tháng 06/2017; Đảm bảo cấp điện mùa mưa bão 2017.

       * Công tác kỹ thuật, an toàn: Tổ chức hội thi Thợ giỏi ngành điện 2017; Tổ chức thực hiện các giải pháp kiểm tra, giám sát an toàn công việc trên lưới điện bằng hình ảnh.

       * Công tác SCL: Nghiệm thu quyết toán 17 công trình SCL chính thức 2017; Triển khai chọn thầu thi công 08 công trình SCL dự phòng.

       * Công tác ĐTXD: Giao mốc và chuẩn bị các điều kiện triển khai thi công 02 công trình Các lộ ra 22kV Phước Hoà và Bình Minh; Lập trình duyệt dự toán mua sắm hệ thống điện NLMT tại 07 Điện lực còn lại, chuẩn bị điều kiện triển khai khi Tổng Công ty phê duyệt kế hoạch vốn.

       * Công tác SXKD: Tiếp tục duy trì hoạt động BCĐ giảm TT≻ Tiếp tục thực hiện kế hoạch Cải tiến và tăng cường hoạt động nâng cao hiệu quả công tác dịch vụ khách hàng 2017.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 070.2210206         Fax: 070.3827071

Địa chỉ: 26 Hoàng Thái Hiếu - P.1 - Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

Website: http://pcvinhlong.evnspc.vn      Email: pcvinhlong@evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2017 (10:28 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2017 (10:38 - 19/04/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2017 (10:09 - 21/03/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2017 (07:33 - 27/02/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG (08:56 - 13/12/2016)
   TCBC:Ngày Hội tiết kiệm điện 2016 tại Tiền Giang (02:38 - 18/03/2016)
   Ra mắt Trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực miền Nam (08:36 - 21/12/2015)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)
   Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500kV Tân Định- Phú Lâm và Đăk Nông- Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông (08:31 - 18/04/2014)
   Thông cáo báo chí Lễ phát động Cuộc thi và trưng bày triển lãm ảnh “EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin” (01:55 - 10/12/2013)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2013 (02:14 - 04/12/2013)
   Cập nhật thông tin số 12 tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (tính đến 15h00 ngày 5/10/2013) (17:09 - 05/10/2013)

Đầu trang