Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công ty Điện lực Vĩnh Long | 13:17 | 21/09/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2022

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2022

 

                                                       Vĩnh Long, ngày 09 tháng 9 năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 8 NĂM 2022

1. Tình hình SXKD và cung ứng điện

a) Công ty Điện lực Vĩnh Long đã cấp điện cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt, các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2022: Đại hội thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX năm 2022 (26/8-31/8/2022); Lễ Quốc Khánh 02/9/2022.

b) Điện thương phẩm

- Tháng 8/2022 thực hiện 104,9 triệu kWh tăng 23,9% so cùng kỳ (điện nông - lâm - thuỷ sản giảm 13,6%; công nghiệp - xây dựng tăng 77,8%; thương nghiệp - khách sạn - nhà hàng tăng 64,1%; quản lý - tiêu dùng - dân cư tăng 2,6%; khác tăng 1,1%).

- Luỹ kế 8T/2022 là 812,2 triệu kWh tăng 8,7% so cùng kỳ (điện nông - lâm - thuỷ sản giảm 9,0%; công nghiệp - xây dựng tăng 15,7%; thương nghiệp - khách sạn - nhà hàng tăng 12,6%; quản lý - tiêu dùng - dân cư tăng 6,6%; khác giảm 8,0%), đạt 67,7% kế hoạch năm (1.200 triệu kWh).

        c) Công tác tiết kiệm điện: Thực hiện T8/2022 là 2,2 triệu kWh, lũy kế 8T/2022 là 18,3 triệu kWh, tăng 2,8% so cùng kỳ, đạt 72,6% kế hoạch năm 2022 (25,2 triệu kWh).

d) Thực hiện độ tin cậy cung cấp điện

- Tháng 8/2022 (từ 01/8 đến 31/8): Công ty thực hiện như sau: MAIFI = 0,1433 lần; SAIDI = 20,5166 phút; SAIFI = 0,1655 lần.

- Luỹ kế 8T/2022 (từ 01/01 đến 31/8): Công ty thực hiện như sau: MAIFI = 0,8109 lần (36% KH năm); SAIDI = 189,8372 phút (69% KH năm); SAIFI = 1,9377 lần (74% KH năm).

2. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng

- Công ty đã đăng ký 74 danh mục, tổng vốn 196,8 tỷ đồng, bao gồm chuyển tiếp 27 danh mục: 69,6 tỷ đồng (01 CNTT; 02 kiến trúc; 04 lưới 110kV; 20 lưới 22kV), đăng ký mới 31 danh mục: 127,2 tỷ đồng (04 MSTS; 04 CNTT; 03 lưới 110kV; 20 lưới 22kV).

- Công ty đã đăng ký tiến độ thực hiện các công trình ĐTXD có khả năng hoàn thành trong năm 2022 và đăng ký giãn tiến độ một số công trình chuyển tiếp sang năm 2023 tiếp tục thực hiện đầu tư, tổng giá trị điều chỉnh (lần 1) là 109.339/196.837 triệu đồng, giảm 87.498 triệu đồng so kế hoạch giao đầu năm 2022, cụ thể: Vốn KHCB: 69.283/ 89.810 triệu đồng, giảm 20.527 triệu đồng, Vốn vay: 40.056/107.027 triệu đồng, giảm 66.972 triệu đồng.

Đã triển khai 74 danh mục trong đó: Hoàn thành 31 danh mục, đang thi công 07 danh mục, lập trình thủ tục đầu tư 21 danh mục, hủy đầu tư và chuyển tiếp 2023 đầu tư 15 danh mục (14 vốn vay, 01 CNTT).

3. Công tác sửa chữa lớn

Đã thực hiện cắt giảm 32%, tương đương 8.801 triệu đồng theo văn bản số 5943/EVN SPC-KH+TCKT, ngày 22/7/2022; cụ thể năm kế hoạch điều chỉnh còn 13 công trình (02 lưới điện 110kV, 11 lưới 22kV), vốn 18,703 tỷ đồng (lũy kế rút vốn được 8,531/18,703 tỷ đồng, đạt 45,6% kế hoạch năm). Công ty đã triển khai 13/13 công trình, đã hoàn thành 09 công trình, còn 02 công trình lưới 22kV khu vực Vũng Liêm và Long Hồ (lũy kế 98,5%); 02 công trình lưới điện 110kV (01 công trình tự thực hiện, dự kiến tháng 10/2022 có đủ vật tư sẽ thi công và 01 công trình đấu thầu đã khởi công ngày 25/8/2022).

4. Tình hình thực hiện công tác dịch vụ khách hàng

- Cấp điện mới: 519 khách hàng (KH), lũy kế 8 tháng là 4.906 KH; Tổng số KH bán điện trực tiếp 337.886 KH, tốc độ tăng 2,2%. (ASSH: 321.627; NSH: 16.259).

- Giải quyết cấp điện KH trung áp: 10 KH, thời gian bình quân đạt 2,8 ngày (lũy kế 94 KH, thời gian bình quân đạt 3,2/3,8 ngày).

- Giải quyết cấp điện KH ASSH: khu vực thành thị 70 KH, thời gian bình quân 2,9 ngày (lũy kế 754 KH, thời gian bình quân đạt 2,7/3 ngày); Khu vực nông thôn 412 KH, thời gian bình quân 3,6 ngày (lũy kế 3.754 KH, thời gian bình quân đạt 3,5/5 ngày).

- Giải quyết cấp điện KH khác: 27 KH, thời gian bình quân 4,0 ngày (lũy kế 304 KH, thời gian bình quân đạt 4,2/7 ngày).

- Các dịch vụ trực tuyến

STT

Các chỉ tiêu dịch vụ cấp điện

Thực hiện đến cuối T8/2022 (%)

01

Qua TT.CSKH và DVCQG

100

02

Trực tuyến cấp độ 4

100

03

Qua cổng DVCQG

99

04

Theo phương thức điện tử

100

05

Cài App và Zalo CSKH

70,42

 

II.  MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9/2022

Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sau:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt trong tháng 9/2022.

- Tiếp tục nhắc nhỡ các chủ đầu tư NLMT chưa hoàn tất thủ tục quản lý nhà nước sớm liên hệ ngành chức năng để thực hiện hoàn tất, giúp ngành điện đủ điều kiện thanh toán tiền điện NLMT cho các chủ đầu tư.

- Tổ chức lớp đào tạo nhận thức an toàn thông tin; lớp đào tạo sử dụng Module Nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trong phần mềm IMIS 2.0.

- Lập kế hoạch vận hành lưới điện 22kV năm 2023.

- Triển khai diễn tập khôi phục phụ tải hệ thống điện thuộc quyền điều khiển Công ty Điện lực Vĩnh Long năm 2022 ngày 23/9/2022.

- Chuẩn bị phương án cung cấp điện phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

- Báo cáo Tổng công ty tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn đến hết quý III-2022.

- Triển khai thực hiện thay MBA T1 Phước Hòa có mạch từ bị chạm vỏ.

- Đào tạo sử dụng Module nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trong phền mềm IMIS 2.0.

- Lập kế hoạch SXKD, ĐTXD và thi công năm 2023.

- Báo cáo Đoàn ĐBQH trước kỳ họp thứ 04 Quốc hội khoá XV.

- Tổ chức lớp đào tạo nhận thức an toàn an ninh thông tin năm 2022.

- Tổ chức lớp tập huấn nội bộ công tác Văn hóa doanh nghiệp năm 2022.

- Phối hợp với Báo, Đài truyền thông đảm bảo công tác cấp điện, vận hành ổn định trước các diễn biến bất thường của thời tiết (mùa mưa bão); Phối hợp Đài THVL thực hiện phóng sự: Chuyển đổi số trong công tác QLVH và QLKT.

- Tổ chức các hoạt động Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10 (thăm hỏi cán bộ hưu trí; cha mẹ ruột của CBCNV đang phụng dưỡng có độ tuổi từ 80 tuổi trở lên và Mẹ Việt Nam anh hùng Công ty đang phụng dưỡng) và các hoạt động vui Tết Trung thu cho các cháu là con của CBCNV Công ty.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 0270.2210206         Fax: 0270.3827071

Địa chỉ: 26, Hoàng Thái Hiếu, P1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website: http://pcvinhlong.evnspc.vn      Email: pcvinhlong@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(08:03 - 08/11/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2022

(15:33 - 14/10/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG ...

(13:17 - 21/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG ...

(13:39 - 08/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2022

(15:41 - 08/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2022

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ ...

(13:44 - 17/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO...

(16:15 - 13/04/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG ...

(11:33 - 09/03/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 02 NĂM 2022 Tình...

(09:41 - 14/02/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 01 NĂM 2022 1. Tình...

(08:18 - 12/01/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2021

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...