Dịch vụ khách hàng

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành

Đăng bởi Công Ty Điện lực Vĩnh Long | 09:06 | 25/07/2022

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện Tháng 8.2022


TIN LIÊN QUAN

(15:02 - 21/09/2023)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 29.9 đến ngày 05.10.2023

(21:24 - 15/09/2023)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 22.9 đến ngày 28.9.2023

(07:55 - 11/09/2023)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 15.9 đến ngày 21.9.2023

(08:22 - 05/09/2023)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 08.9 đến ngày 14.9.2023

(09:17 - 25/08/2023)

Thông báo về việc thực hiện công tác từ ngày 01.9 đến ngày 07.9.2023

(17:00 - 17/08/2023)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 25.8 đến ngày 31..2023

(09:36 - 16/08/2023)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 18.8 đến ngày 24.8.2023

(08:47 - 16/08/2023)

Kế hoạch vận hành bảo dưỡng sửa chữa điện năm 2024

(11:17 - 04/08/2023)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 04.8 đến ngày 10.8.2023

(11:17 - 04/08/2023)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 11.8 đến ngày 17.8.2023