Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 15:03 | 08/07/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2022

            Vĩnh Long, ngày 06 tháng 7 năm 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 6 NĂM 2022

  1. Tình hình SXKD và cung ứng điện
  1. Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt, các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh trong tháng 6/2022, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV (từ ngày 23/5 đến hết ngày 17/6/2022), kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023) và công tác diễn tập phòng thủ năm 2022.
  2. Điện thương phẩm:        

- Tháng 6/2022 thực hiện 109,2 triệu kWh tăng 3,6% so cùng kỳ (điện nông - lâm - thuỷ sản giảm 15,4%, công nghiệp - xây dựng tăng 4,6%, thương nghiệp - khách sạn - nhà hàng tăng 14,9%, quản lý - tiêu dung - dân cư tăng 3,3%, khác tăng 2,7%).

- Luỹ kế 6T/2022 là 602,6 triệu kWh tăng 6,4% so cùng kỳ (điện nông - lâm - thuỷ sản giảm 11,3%, công nghiệp - xây dựng tăng 8,0%, thương nghiệp - khách sạn - nhà hàng tăng 4,8%, quản lý - tiêu dung - dân cư tăng 8,3%, khác giảm 10,8%.

c) Công tác tiết kiệm điện: Thực hiện tháng 6/2022 là 2,4 triệu kWh, lũy kế 6T/2022 là 13,7 triệu kWh, tăng 0,7% so cùng kỳ, đạt 55,9% kế hoạch năm 2022 (25,2 triệu kWh).

d) Thực hiện độ tin cậy cung cấp điện:

- Tháng 6/2022 (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6), Công ty thực hiện như sau: MAIFI = 0,1507 lần; SAIDI = 31,327 phút; SAIFI = 0,38 lần.

- Luỹ kế 6T/2022 (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6), Công ty thực hiện như sau: MAIFI = 0,5345 lần (23,76% KH năm); SAIDI = 152,2994 phút (55,18% KH năm); SAIFI = 1,6354 lần (62,66% KH năm).

2. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng

Công ty đã đăng ký 74 danh mục, tổng vốn 196 tỷ đồng, gồm chuyển tiếp 27 danh mục (01 CNTT; 02 kiến trúc; 04 lưới 110kV; 20 lưới 22kV), đăng ký mới 31 danh mục (04 MSTS; 04 CNTT; 03 lưới 110kV; 20 lưới 22kV). Công ty đã triển khai 27/27 danh mục chuyển tiếp (hoàn thành 14 danh mục, đang thi công 04 danh mục và 09 danh mục đang thực hiện các thủ tục để đấu thầu), đã lập hồ sơ 31/31 danh mục đăng ký mới năm 2022 (đã rà soát chỉ thực hiện 22 danh mục gồm: 03 danh mục 110kV, 12 danh mục 22kV và 07 danh mục mua sắm tài sản). Lũy kế giải ngân 21,1/196,837 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch năm.

  1. Công tác sửa chữa lớn

Kế hoạch 17 công trình (02 lưới điện 110kV, 12 lưới 22kV, 01 SCL MBA, 02 SCL kiến trúc), vốn 27,504 tỷ đồng (lũy kế rút vốn được 8,963/27,504 tỷ đồng, đạt 32,6% kế hoạch năm). Công ty đã triển khai 13/17 công trình, đã hoàn thành 09 công trình, còn 02 công trình lưới 22kV khu vực huyện Vũng Liêm và Long Hồ; 02 công trình lưới điện 110kV và 04 công trình mới bổ sung trong tháng 5/2022. Lũy kế rút vốn được 8,963/27,504 tỷ đồng, đạt 32,6% kế hoạch năm.

4. Tình hình thực hiện công tác dịch vụ khách hàng

- Cấp điện mới: 737 khách hàng (KH), lũy kế 6 tháng là 3.806 KH; Tổng số KH bán điện trực tiếp 336.924 KH, tốc độ tăng 1,2%. (ASSH: 320.736; NSH: 16.188).

- Giải quyết cấp điện KH trung áp: 14 KH, thời gian bình quân đạt 3,8 ngày (lũy kế 77 KH, thời gian bình quân đạt 3,2/3,8 ngày).

- Giải quyết cấp điện KH ASSH: khu vực thành thị 114 KH, thời gian bình quân 2,7 ngày (lũy kế 615 KH, thời gian bình quân đạt 2,7/3 ngày); Khu vực nông thôn 565 KH, thời gian bình quân 3,5 ngày (lũy kế 2.877 KH, thời gian bình quân đạt 3,5/5 ngày).

- Giải quyết cấp điện KH ngoài sinh hoạt: 44 KH, thời gian bình quân 4,8 ngày (lũy kế 237 KH, thời gian bình quân đạt 4,2/7 ngày).

- Các dịch vụ trực tuyến

STT

Các chỉ tiêu dịch vụ cấp điện

Thực hiện đến cuối T6/2022 (%)

01

Qua TT.CSKH và DVCQG

100

02

Trực tuyến cấp độ 4

99,6

03

Qua cổng DVCQG

65,8

04

Theo phương thức điện tử

99,6

05

Cài App và Zalo CSKH

65,1

 

II.  MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 7/2022

Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sau:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt trong tháng 7/2022, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Tiếp tục triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ 2022.

- Thực hiện kiểm tra, chấm điểm công tác QLKT, công tác ATVSLĐ, công tác bảo vệ HLATLĐCA, công tác PCCC&CNCH, phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ” 06 tháng đầu năm 2022.

- Phát động thi đua chuyên đề kỹ thuật năm 2022.

- Giao lại chỉ tiêu kế hoạch SXKD, ĐTXD, TC năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc sau khi có điều chỉnh cắt giảm nguồn vốn của EVN SPC.

- Thông qua danh mục ĐTXD-SCL năm 2023.

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022.

- Rà soát, đăng ký danh mục ĐTXD-SCL năm 2023.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp đào tạo ATTT năm 2022 và tổ chức 03 lớp tập huấn nội bộ: Kỹ năng ghi biên bản, công tác Văn thư lưu trữ và công tác Văn hóa doanh nghiệp.

- Phát động thi đua Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2022.

- Phối hợp Đài THVL thực hiện phóng sự đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số nâng cao năng suất lao động.

- Tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn: Thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình CBCNV là con thương binh, liệt sỹ và các hoạt động an sinh xã hội nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2022.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 0270.2210206         Fax: 0270.3827071

Địa chỉ: 26, Hoàng Thái Hiếu, P1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website: http://pcvinhlong.evnspc.vn      Email: pcvinhlong@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(14:58 - 30/06/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2023

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO...

(13:59 - 29/06/2023)

GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ DƯ LUẬN QUAN TÂM ĐẾN NGÀNH ĐIỆN TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY

1. Tại sao EVN lại lỗ hơn 26.000 tỷ đồng năm 2022 ? Có phải năm nào EVN cũng bị lỗ...

(13:26 - 08/05/2023)

TIẾP CẬN ĐIỆN NĂNG TIẾP TỤC LÀ CHỈ SỐ ĐỨNG ĐẦU TRONG CÁC CHỈ SỐ CƠ SỞ HẠ TẦNG 6 NĂM LIÊN TỤC

Ngày 11/4/2023, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...

(11:32 - 11/04/2023)

TCBC EVNSPC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 1/2023, VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2023

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ Thành phố Hồ Chí Minh,...

(15:03 - 08/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...

(08:02 - 29/03/2022)

LỄ KÝ KẾT THỎA ƯỚC TÍN DỤNG KHOẢN VAY KHÔNG BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ GIỮA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) VÀ CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) CHO DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI MIỀN NAM

Ngày 28/03/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cơ quan...

(17:52 - 21/09/2021)

TIÊU THỤ ĐIỆN TOÀN QUỐC VÀ MIỀN NAM TIẾP TỤC GIẢM THẤP TRONG 2 TUẦN ĐẦU THÁNG 9/2021

                           ...

(14:32 - 10/09/2021)

TCBC: EVN TIẾP TỤC GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên...

(13:15 - 10/09/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG...

(08:45 - 29/08/2021)

TCBC: EVN TIẾP TỤC GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên...