Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công ty Điện lực Vĩnh Long | 15:41 | 08/06/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2022

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2022

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 6 năm 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 6 NĂM 2022

 1. Tình hình SXKD và cung ứng điện

a) Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt, các hoạt động sự kiện trong tháng 5/2022: sự kiện kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 01/5/2022, Kỳ họp thứ 3 và các địa điểm tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

b) Điện thương phẩm

- Tháng 5/2022 thực hiện 107,1 triệu kWh tăng 4,5% so cùng kỳ (điện nông - lâm - thuỷ sản giảm 8,2%, công nghiệp - xây dựng tăng 6,4%, thương nghiệp - khách sạn - nhà hàng tăng 5,6%, quản lý - tiêu dung - dân cư tăng 4,8%, khác giảm 4,0%).

 
 

- Luỹ kế 5T/2022 là 493,3 triệu kWh tăng 7,0% so cùng kỳ (điện nông - lâm - thuỷ sản giảm 10,4%, công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%, thương nghiệp - khách sạn - nhà hàng tăng 2,6%, quản lý - tiêu dung - dân cư tăng 9,5%, khác giảm 13,3%).

c) Công tác tiết kiệm điện: Thực hiện T5/2022 là 2,4 triệu kWh, lũy kế 5T/2022 là 11,3 triệu kWh tăng 1,8% so cùng kỳ, đạt 44,8% kế hoạch năm 2022 (25,2 triệu kWh).

d) Thực hiện độ tin cậy cung cấp điện:

- Tháng 5/2022 (từ 01/5 đến 30/5): Công ty thực hiện như sau: MAIFI = 0,0643 lần; SAIDI = 32,5242 phút; SAIFI = 0,3395 lần.

- Luỹ kế 5T/2022 (từ 01/01 đến 30/5): Công ty thực hiện như sau: MAIFI = 0,3838 lần (17,06% KH năm); SAIDI = 119,807 phút (43,41% KH năm); SAIFI 1,2449 lần (47,7% KH năm).

2. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng

Công ty đã đăng ký 74 danh mục, tổng vốn 196 tỷ đồng, gồm chuyển tiếp 27 danh mục (01 CNTT; 02 kiến trúc; 04 lưới 110kV; 20 lưới 22kV), đăng ký mới 31 danh mục (04 MSTS; 04 CNTT; 03 lưới 110kV; 20 lưới 22kV), trả nợ gốc 16 danh mục (02 danh mục trả nợ tỉnh, 14 danh mục trả nợ vay thương mại). Công ty đã triển khai 27/27 danh mục chuyển tiếp (hoàn thành 14 danh mục, đang thi công 04 danh mục và 09 danh mục đang thực hiện các thủ tục để đấu thầu), đã lập hồ sơ 31/31 danh mục đăng ký mới năm 2022 (đang rà soát lại tính cấp thiết và quan trọng của các công trình vốn vay 2022 để thực hiện hiện trước một số hạng mục chống quá tải cục bộ và đáp ứng nhu cầu phụ tải trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15/6/2022).

3. Công tác sửa chữa lớn

Kế hoạch 17 công trình (02 lưới điện 110kV, 12 lưới 22kV, 01 SCL MBA, 02 SCL kiến trúc), vốn 27,504 tỷ đồng (trong tháng đã rút vốn được 7,269/27,504 tỷ đồng, đạt 26,4% kế hoạch năm). Công ty đã triển khai 11/17 công trình, đã hoàn thành 09 công trình, còn 02 công trình lưới 22kV khu vực Vũng Liêm và Long Hồ; 02 công trình lưới điện 110kV (đã hoàn tất hồ sơ, đang mua sắm vật tư để thi công) và 04 công trình mới bổ sung trong tháng 4/2022 (đang triển khai lập thủ tục hồ sơ thực hiện).

4. Tình hình thực hiện công tác dịch vụ khách hàng

- Cấp điện mới: 709 khách hàng (KH), lũy kế 5 tháng là 3.069 KH; Tổng số KH bán điện trực tiếp 336.137 KH, tốc độ tăng 1,9%. (ASSH: 319.976; NSH: 16.161).

- Giải quyết cấp điện KH trung áp: 12 KH, thời gian bình quân đạt 3,3 ngày (lũy kế 63 KH, thời gian bình quân đạt 3,1/3,8 ngày).

- Giải quyết cấp điện KH ASSH: khu vực thành thị 103 KH, thời gian bình quân 2,8 ngày (lũy kế 501 KH, thời gian bình quân đạt 2,7/3 ngày); Khu vực nông thôn 537 KH, thời gian bình quân 3,5 ngày (lũy kế 2.312 KH, thời gian bình quân đạt 3,4/5 ngày).

- Giải quyết cấp điện KH ngoài sinh hoạt: 57 KH, thời gian bình quân 4,2 ngày (lũy kế 193 KH, thời gian bình quân đạt 4,2/7 ngày).

- Các dịch vụ trực tuyến

STT

Các chỉ tiêu dịch vụ cấp điện

Thực hiện đến cuối T5/2022 (%)

01

Qua TT.CSKH và DVCQG

100

02

Trực tuyến cấp độ 4

99,5

03

Qua cổng DVCQG

66,5

04

Theo phương thức điện tử

99,5

05

Cài App và Zalo CSKH

60,9

 

II.  MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6/2022

Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sau:

 • Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt trong tháng 6/2022.
 • Tiếp tục triển khai tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV 2022.
 • Tiếp tục triển khai xử lý mạch từ chạm vỏ MBA T2 Phước Hòa.
 • Tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Công ty năm 2022 (dự kiến 15/6/2022).
 • Lập kế hoạch tổ chức huấn luyện ATVSLĐ năm 2022.
 • Triển khai lập hồ sơ công tác ĐTXD, SCL năm 2023.
 • Thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số lĩnh vực đầu tư xây dựng năm 2022.
 • Triển khai kế hoạch huấn luyện, sát hạch định kỳ về ATVSLĐ năm 2022.
 • Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022.
 • Chuẩn bị và triển khai phương án diễn tập PCTT&TKCN cấp Công ty.
 • Tham dự Hội nghị giao ban công tác Quản lý vật tư và tập huấn nội bộ năm 2022.
 • Kiểm tra, chấm điểm công tác QLKT, ATVSLĐ, HLATLĐCA, PCCN, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ” và công tác Công đoàn kỳ 06 tháng đầu năm 2022 tại các Điện lực và Đội Cao thế.
 • Đăng ký nhu cầu sử dụng vật tư thiết bị tồn kho của Tổng công ty cho năm 2022 - 2023.
 • Thực hiện thi công thay bộ báo hiệu ngăn 131 Trạm Vĩnh Long, bộ nguồn tủ sạt PMI trạm 110kV Bình Minh bị lỗi và khắc phục hoàn thiện giàn accu Unico trạm 110kV Bình Minh.
 • Triển khai thực hiện CBM 2022 và hạng mục SFRA MBA T2 trạm 110kV Vũng Liêm và lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh relay F90 ngăn MBA T1, T2 Trạm 110kV Phước Hòa và Vĩnh Long.
 • Triển khai thực hiện công tác Kiểm tra, thanh tra và phòng chống tham nhũng năm 2022 tại các Điện lực: Tam Bình và Đội QLVH LĐCT Vĩnh Long.
 • Tham gia khóa đào tạo ITIL V4 Foundation (lớp 3).
 • Tổ chức tập huấn nội bộ công tác Văn thư lưu trữ năm 2022 (02 đợt).
 • Ban hành Phát động thi đua chuyên đề trong công tác Kỹ thuật và phát động thi đua Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2022.
 • Tổ chức thăm hỏi, gặp gỡ cơ quan Báo, Đài địa phương và các cơ quan Báo Đài trên địa bàn Thành phố Cần Thơ nhân Ngày Báo chí Việt Nam 21/6.
 • Truyền thông công tác phòng chống trộm cắp điện (Xây dựng clip Infogrphic); Phối hợp Đài THVL truyền thông phòng chống trộm cắp điện; Phối hợp Báo Một Thế Giới truyền thông thanh toán tiền điện qua Moblie money.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 0270.2210206         Fax: 0270.3827071

Địa chỉ: 26, Hoàng Thái Hiếu, P1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website: http://pcvinhlong.evnspc.vn      Email: pcvinhlong@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(14:25 - 06/09/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2023

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG...

(15:11 - 01/08/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2023

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO...

(13:57 - 12/07/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 6 NĂM 2023 Tình...

(16:25 - 16/05/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2023

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO...

(09:40 - 24/03/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2023

(10:29 - 13/02/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2023

(08:03 - 08/11/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2022

(15:33 - 14/10/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG ...

(13:17 - 21/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG ...

(13:39 - 08/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2022