Dịch vụ khách hàng

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành

Đăng bởi Công ty Điện lực Vĩnh Long | 07:46 | 24/05/2022

Kế hoạch thực hiện công tác từ ngày 27.5 đến ngày 02.6.2022


TIN LIÊN QUAN

(13:18 - 03/08/2022)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 05.8 đến ngày 11.8.2022

(07:54 - 02/08/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 05.8 đến ngày 11.8.2022

(09:06 - 25/07/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện Tháng 8.2022

(09:06 - 25/07/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 29.7 đến ngày 04.8.2022

(08:28 - 22/07/2022)

Thông báo về việc thực hiện công tác từ ngày 29.7 đến ngày 04.8.2022

(08:28 - 22/07/2022)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 22.7 đến ngày 28.7.2022

(08:28 - 22/07/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 22.7 đến ngày 28.7.2022

(08:28 - 22/07/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 15.7 đến ngày 21.7.2022

(13:46 - 12/07/2022)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 15.7 đến ngày 21.7.2022

(08:09 - 05/07/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 08.7 đến ngày 14.7.2022