Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công ty Điện lực Vĩnh Long | 13:44 | 17/05/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2022

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2022

  Vĩnh Long, ngày     tháng 5 năm 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 5 NĂM 2022

  1. Tình hình SXKD và cung ứng điện

     a) Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động sự kiện trong tháng 4/2022: Sự kiện kỷ niệm 30/4, 01/5/2022, kỳ thi nghề phổ thông năm học 2021-2022, tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer và các địa điểm tổ chức các sự kiện kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh, 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long, 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long và 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam theo kế hoạch trong tháng 4/2022.

    b) Điện thương phẩm: Tháng 4/2022 thực hiện 106,9 triệu kWh tăng 1,0% so cùng kỳ (điện nông - lâm - thuỷ sản giảm 11,8%, công nghiệp - xây dựng tăng 2,2%, thương nghiệp - khách sạn - nhà hàng giảm 2,2%, quản lý - tiêu dùng - dân cư tăng 2,1%, khác giảm 8,5%).

    - Luỹ kế 4T/2022 là 386,2 triệu kWh tăng 7,7% so cùng kỳ (điện nông - lâm - thuỷ sản giảm 11,0%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,4%, thương nghiệp - khách sạn - nhà hàng tăng 1,8%, quản lý - tiêu dùng - dân cư tăng 10,9%, khác giảm 15,6%.

c) Công tác tiết kiệm điện: Thực hiện tháng 4/2022 là 2,4 triệu kWh, lũy kế 4T/2022 là 8,9 triệu kWh, giảm 1,2% so cùng kỳ, đạt 36,6% kế hoạch năm 2022 (24,5 triệu kWh).

d) Thực hiện độ tin cậy cung cấp điện: Tháng 4/2022 (từ 01/4 đến 30/4) Công ty thực hiện như sau: MAIFI = 0,1675 lần; SAIDI = 29,8676 phút; SAIFI = 0,3974 lần.

- Luỹ kế 4T/2022 (từ 01/01 đến 30/4): Công ty thực hiện như sau: MAIFI = 0,3195 lần (14,46% KH năm dự kiến); SAIDI = 87,2533 phút (31,5% KH năm dự kiến); SAIFI 0,9051 lần (34,55% KH năm dự kiến).

          2. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng

Công ty đã đăng ký 74 danh mục, tổng vốn 196 tỷ đồng, gồm chuyển tiếp 27 danh mục (01 CNTT; 02 kiến trúc; 04 lưới 110kV; 20 lưới 22kV), đăng ký mới 31 danh mục (04 MSTS; 04 CNTT; 03 lưới 110kV; 20 lưới 22kV), trả nợ gốc 16 danh mục (02 danh mục trả nợ tỉnh, 14 danh mục trả nợ vay thương mại). Công ty đang triển khai 27/27 danh mục chuyển tiếp, đã lập hồ sơ 31/31 danh mục đăng ký mới năm 2022.

3. Công tác sửa chữa lớn

 Kế hoạch 16 công trình (02 lưới điện 110kV, 12 lưới 22kV, 01 SCL MBA, 01 SCL kiến trúc), vốn 27,504 tỷ đồng (theo phân bổ dự kiến của Tổng công ty). Công ty đã triển khai 11/16 công trình, đã hoàn thành 09 công trình, còn 02 công trình lưới 22kV khu vực Vũng Liêm và Long Hồ (đang chuẩn bị ký hợp đồng và triển khai thi công trong tháng 6/2022); 02 công trình lưới điện 110kV (Tư vấn Điện miền Nam đang hiệu chỉnh, hoàn tất trước 10/5/2022) và 03 công trình mới bổ sung trong tháng 4/2022 (đang triển khai lập thủ tục hồ sơ thực hiện).

4. Tình hình thực hiện công tác dịch vụ khách hàng

- Cấp điện mới: 537 khách hàng (KH), lũy kế 4 tháng là 2.360 KH; Tổng số KH bán điện trực tiếp 335.500 KH, tốc độ tăng 0,8%. (ASSH: 319.388; NSH: 16.112).

- Giải quyết cấp điện khách hàng (KH) trung áp: 11 KH, thời gian bình quân đạt 3,0 ngày (lũy kế 51 KH, thời gian bình quân đạt 3,0/3,8 ngày).

- Giải quyết cấp điện KH ASSH: khu vực thành thị 83 KH, thời gian bình quân 2,8 ngày (lũy kế 398 KH, thời gian bình quân đạt 2,7/3 ngày); Khu vực nông thôn 411 KH, thời gian bình quân 3,6 ngày (lũy kế 1.775 KH, thời gian bình quân đạt 3,6/5 ngày).

- Giải quyết cấp điện KH ngoài sinh hoạt: 32 KH, thời gian bình quân 4,0 ngày (lũy kế 136 KH, thời gian bình quân đạt 4,1/7 ngày).

- Các dịch vụ trực tuyến

 

STT

Các chỉ tiêu dịch vụ cấp điện

Thực hiện đến cuối T4/2022 (%)

01

Qua TT.CSKH và DVCQG

100

02

Trực tuyến cấp độ 4

99,4

03

Qua cổng DVCQG

67,7

04

Theo phương thức điện tử

99,0

05

Cài App và Zalo CSKH

60,5

 

II.  MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5/2022

Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sau:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt trong tháng 5/2022.

- Tiếp đoàn kiểm tra công tác kinh doanh DVKH của EVN (dự kiến ngày 09-10/5/2022).

- Triển khai tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV 2022.

- Tiếp tục triển khai xử lý mạch từ chạm vỏ MBA T2 Phước Hòa.

- Triển khai kế hoạch đánh giá mức độ thông minh của lưới điện tại các Đơn vị trực thuộc.

- Chuẩn bị lập hồ sơ công tác ĐTXD, SCL năm 2023.

- Lập bổ sung công tác kế hoạch Kiểm soát tuân thủ năm 2022 và báo cáo Tổng công ty.

- Báo cáo tình hình đầu tư, bán điện tại khu công nghiệp và khu dân cư và tình hình thực hiện công tác sửa chữa tài sản cố định theo yêu cầu Tổng công ty.

- Triển khai thực hiện CBM 2022 lưới 110kV (TBA 110kV Cổ Chiên, TBA 110kV Phước Hòa, TBA 110kV Bình Minh, và TBA 110kV Vĩnh Long).

- Tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022”.

- Tổ chức diễn tập PCTT&TKCN cấp Điện lực/Đội QLVH LĐCT và cấp Công ty năm 2022.

- Tổ chức Tổng kết công tác PCTT&TKCN khu vực 3.

- Triển khai hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 theo chỉ đạo của EVN” (từ 22-28/5 hàng năm).

- Triển khai thực hiện công tác Kiểm tra, thanh tra và phòng chống tham nhũng năm 2022 tại các Điện lực: Long Hồ, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn và Đội QLVH LĐCT Vĩnh Long.

- Tổ chức tập huấn nội bộ công tác Văn thư lưu trữ năm 2022.

- Truyền thông ngăn ngừa vi phạm sử dụng điện; an toàn điện trong mùa mưa bão và thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (hình thức qua Moblie money).

- Tuyên truyền hoạt động tháng công nhân và các hoạt động an sinh xã hội; mục đích, ý nghĩa của tháng hành động về ATVSLĐ.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 0270.2210206         Fax: 0270.3827071

Địa chỉ: 26, Hoàng Thái Hiếu, P1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website: http://pcvinhlong.evnspc.vn      Email: pcvinhlong@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(08:03 - 08/11/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2022

(15:33 - 14/10/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG ...

(13:17 - 21/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG ...

(13:39 - 08/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2022

(15:41 - 08/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2022

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ ...

(13:44 - 17/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO...

(16:15 - 13/04/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG ...

(11:33 - 09/03/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 02 NĂM 2022 Tình...

(09:41 - 14/02/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 01 NĂM 2022 1. Tình...

(08:18 - 12/01/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2021

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...