Dịch vụ khách hàng

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành

Đăng bởi Công Ty Điện lực Vĩnh Long | 10:29 | 28/04/2022

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 29.4 đến ngày 05.5.2022


TIN LIÊN QUAN

(14:14 - 29/06/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 01.7 đến ngày 07.7.2022

(15:04 - 27/06/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 24.6 đến ngày 30.6.2022

(16:40 - 24/06/2022)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 01.7 đến ngày 07.7.2022

(15:08 - 20/06/2022)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 24.6 đến ngày 30.6.2022

(08:27 - 13/06/2022)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 17.6 đến ngày 23.6.2022

(16:14 - 10/06/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 17.6 đến ngày 23.6.2022

(07:59 - 08/06/2022)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 10.6 đến ngày 16.6.2022

(13:58 - 07/06/2022)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 03.6 đến ngày 09.6.2022

(10:38 - 07/06/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 10.6 đến ngày 16.6.2022

(11:27 - 27/05/2022)

Kế hoạch thực hiện công tác tháng 6.2022