Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 08:18 | 12/01/2022

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2021

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2021

                                                                                                                                                           Vĩnh Long, ngày 10 tháng 01 năm 2021

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 12 NĂM 2021

  1. Tình hình SXKD và cung ứng điện

      a) Công ty Điện lực Vĩnh Long: Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra trong T12/2021; phục vụ: Lễ Noel và Tết Dương lịch 2021; Hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy.

     b) Tháng 12/2021 điện thương phẩm toàn công ty thực hiện 96,1 triệu kWh tăng 1,7% so T12/2020 (điện nông - lâm - thuỷ sản tăng 3,9%; công nghiệp-xây dựng tăng 5,1%; thương nghiệp - khách sạn - nhà hàng giảm 19%; quản lý - tiêu dùng - dân cư tăng 2,3%; khác giảm 8,3%). Luỹ kế 12T/2021 là 1.121,6 triệu kWh, tăng 0,05% so cùng kỳ (điện nông - lâm - thuỷ tăng 30,9%; công nghiệp-xây dựng giảm 5,5%; thương nghiệp - khách sạn - nhà hàng giảm 7,3%; quản lý - tiêu dùng - dân cư tăng 2,7%; khác tăng 3,1%); điện thương phẩm đạt 93,5% kế hoạch năm (1.200 triệu kWh).

c) Công tác tiết kiệm điện: Tiết kiệm điện T12/2021, Công ty thực hiện 2,18 triệu kWh, lũy kế 12T/2021 là 26,8 triệu kWh tăng 1,13% so cùng kỳ, đạt 106,3% kế hoạch năm 2021 (25,2 triệu kWh).

d) Thực hiện độ tin cậy cung cấp điện

  - Tháng 12/2021 (từ 01/10 đến 31/12): Công ty thực hiện độ tin cậy cung cấp điện phân phối như sau: MAIFI = 0,4285 lần; SAIDI = 55,6498 phút; SAIFI = 0,2817 lần.

  - Luỹ kế 12T/2021 (từ 01/01 đến 31/12): Công ty thực hiện độ tin cậy cung cấp điện phân phối như sau: MAIFI = 1,7296 lần (82,36% KH năm); SAIDI = 282,6066 phút (97,12% KH năm); SAIFI = 2,7503 lần (99,65% KH năm).

  - Công ty thực hiện đạt 3/3 chỉ tiêu độ tin cậy theo kế hoạch giao.

2. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng

- Kế hoạch điều chỉnh 61 công trình vốn 51,181 tỷ đồng. Công ty đã triển khai 61/61 công trình. Lũy kế giải ngân cả năm 2021 là 50,962 tỷ đồng, đạt 99,57%/97% kế hoạch.

- Có 20/61 công trình chuyển tiếp sang năm 2022 (hoàn thành trong Quý I/2022): 03 CT 110kV (lắp Rơle90; Rơle87B; AC/DC); 15 CT 22kV (10 CT đang thi công; 03 CT mở thầu ngày 07/01/2022 và 02 CT đang phê duyệt lại BCKTKT); 02 CT kiến trúc.

3. Công tác sửa chữa lớn: Kế hoạch điều chỉnh 08 công trình (1 lưới điện 110kV, 07 lưới 22kV), vốn 14,578 tỷ đồng, đã triển khai hoàn tất 08/08 công trình. Lũy kế rút vốn 14,435 tỷ đồng đạt 99,02%/95% giá trị điều chỉnh và 100% danh mục.

4. Tình hình thực hiện công tác dịch vụ khách hàng

- Cấp điện mới: 717 khách hàng (KH), lũy kế 12 tháng là 6.145 KH; Tổng số KH bán điện trực tiếp 332.804 KH, tốc độ tăng 2,06%. (ASSH: 316.829; NSH: 15.975).

- Giải quyết cấp điện khách hàng trung áp: 12 trường hợp thời gian bình quân đạt 3,99 ngày (12 tháng là 104 trường hợp thời gian bình quân đạt 3,8/4 ngày).

- Giải quyết cấp điện khách hàng ASSH: khu vực thành thị 106 khách hàng, thời gian bình quân 2,8 ngày (12 tháng là 1.074 trường hợp thời gian bình quân đạt 2,7/3 ngày); Khu vực nông thôn 569 khách hàng, thời gian bình quân 3,5 ngày (12 tháng là 4.560 trường hợp thời gian bình quân đạt 3,5/5 ngày).

- Giải quyết cấp điện khách hàng khác: 30 khách hàng, thời gian bình quân 4,2 ngày (12 tháng là 407 trường hợp thời gian bình quân đạt 4,09/7 ngày).

- Các dịch vụ trực tuyến: Công ty thực hiện đạt vượt 5/5 chỉ tiêu.

 

Stt

Các chỉ tiêu dịch vụ cấp điện

Kế hoạch năm 2021 (%)

Thực hiện đến cuối T12/2021 (%)

Đánh giá

1

Qua TT.CSKH và DVCQG

>95

99,8

Đạt vượt

2

Trực tuyến cấp độ 4

>95

98,6

Đạt vượt

3

Qua cổng DVCQG

>40

55,6

Đạt vượt

4

Theo phương thức điện tử

>95

97,4

Đạt vượt

5

Cài App và Zalo CSKH

>60

62,5

Đạt vượt

 

II.  MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 01/2022

        Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sau:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt trong tháng 01/2022 (đặt biệt là các cơ sở lưu trú, phụ lục cách ly, khám chữa bệnh) và các địa điểm lễ hội, văn hóa trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Đảm bảo cấp điện Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ V - Hội chợ triển lãm ngành công thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Vĩnh Long năm 2021 (dự kiến từ 07-10/01/2022), kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV (từ ngày 04-11/01/2022), cung cấp điện trong thời gian kiểm tra cuối học kì I năm học 2021-2022.

- Thực hiện lập lịch trực, ứng trực, chuẩn bị VTTB dự phòng cần thiết, kiểm tra rà soát lưới điện đảm bảo cấp điện an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.

- Tiếp tục thực hiện công tác CBM trên lưới 22kV.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 (dự kiến 19/01/2022) và Hội nghị NLĐ năm 2022 cấp Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Triển khai các danh mục ĐTXD và SCL 2022.

- Đẩy mạnh công tác thu tiền điện và xử lý tồn thu, nợ khó đòi tiền điện cuối 2021.

- Triển khai tăng cường công tác bảo vệ, PCCN trong các tết Dương lịch và tết Âm lịch năm 2022.

- Triển khai lập các kế hoạch: Công tác giảm TTĐN, công tác giảm sự cố, bảo vệ HLATLĐCA, công tác nâng cao độ tin cậy, công tác KH&DVKH, công tác SCTX, Công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống khủng bố, công tác quân sự - quốc phòng năm 2022, bảng đăng ký thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 của Công ty,…

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan Báo, Đài truyền thông hoạt động SXKD, đảm bảo cung cấp điện cho dịp Tết Nguyên Đán; hoạt động Tri ân khách hàng và công tác an sinh xã hội.

- Phối hợp Sở LĐTB-XH tỉnh tổ chức lễ trao 08 căn nhà tình nghĩa, tình thương do Tổng công ty hỗ trợ chi phí cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Bình Tân, Trà Ôn, Tam Bình và Thành phố Vĩnh Long.

- Hoàn tất khen thưởng cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và thủ tục xét khen cao năm 2022 báo cáo Tổng công ty theo đúng quy định.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 0270.2210206         Fax: 0270.3827071

Địa chỉ: 26, Hoàng Thái Hiếu, P1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website: http://pcvinhlong.evnspc.vn      Email: pcvinhlong@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(08:03 - 08/11/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2022

(15:33 - 14/10/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG ...

(13:17 - 21/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG ...

(13:39 - 08/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2022

(15:41 - 08/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2022

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ ...

(13:44 - 17/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO...

(16:15 - 13/04/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2022

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG ...

(11:33 - 09/03/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 02 NĂM 2022 Tình...

(09:41 - 14/02/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 01 NĂM 2022 1. Tình...

(08:18 - 12/01/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2021

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...