Dịch vụ khách hàng

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành

Đăng bởi Công Ty Điện lực Vĩnh Long | 13:16 | 14/10/2021

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 22.10 đến ngày 28.10.2021


TIN LIÊN QUAN

(11:10 - 29/11/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 03.12 đến ngày 09.12.2021

(16:43 - 26/11/2021)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 03.12 đến ngày 09.12.2021

(14:25 - 22/11/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện tháng 12.2021

(14:22 - 22/11/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 26.11 đến ngày 02.12.2021

(14:26 - 19/11/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện năm 2022-Công ty Điện lực Vĩnh Long

(14:26 - 19/11/2021)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 26.11 đến ngày 02.12.2021

(11:20 - 15/11/2021)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 19.11 đến ngày 25.11.2021

(10:20 - 15/11/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 19.11 đến ngày 25.11.2021

(16:57 - 09/11/2021)

Thông báo Kế hoạch công tác từ ngày 12.11 đến ngày 18.11.2021

(16:56 - 09/11/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa điện từ ngày 12.11 đến ngày 18.11.2021