Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Công ty Điện lực Vĩnh Long | 08:56 | 12/10/2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2021

           CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2021

                                                                                Vĩnh Long, ngày 09 tháng 10 năm 2021

 

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2021

1. Tình hình SXKD và cung ứng điện

a) Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra trong tháng 9/2021.

b) Tháng 9, điện thương phẩm toàn Công ty thực hiện 85,4 triệu kWh giảm 14,8% so T9/2020 (điện N-L-TS giảm 2,8%, CN-XD giảm 33,3%, TN-KS-NH giảm 45,4%, QL-TD-DC tăng 0,7%, khác giảm 10,4%), luỹ kế 9T/2021 là 832,5 triệu kWh giảm 01% so cùng kỳ (điện N-L-TS tăng 27,1%, CN-XD giảm 7,1%, TN-KS-NH giảm 4,1%, QL-TD-DC tăng 0,6%, khác tăng 5,8%), điện thương phẩm đạt 69,3% kế hoạch năm (1.200 triệu kWh).

c) Công tác tiết kiệm điện: Tháng 9/2021, Công ty thực 2,25 triệu kWh, lũy kế 9T/2021 là 20,1 triệu kWh tăng 1,2% so cùng kỳ, đạt 79,7% kế hoạch năm 2021 (25,2 triệu kWh).

 d) Thực hiện độ tin cậy cung cấp điện

- Tháng 9/2021 (từ 01/9 đến 30/9): Công ty thực hiện độ tin cậy cung cấp điện như sau: MAIFI = 0,1016 lần; SAIDI = 9,1445 phút; SAIFI = 0,0663 lần.

- Luỹ kế 9T/2021 (từ 01/01 đến 30/9): Công ty thực hiện độ tin cậy cung cấp điện như sau: MAIFI = 1,1843  lần (56% KH năm); SAIDI = 193,5136 phút (67% KH năm); SAIFI = 2,0941 lần (76% KH năm).   

        2. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng  

a)  Kế hoạch điều chỉnh Tổng công ty giao thực hiện 62 công trình vốn 54,1 tỷ đồng. Công ty đã triển khai 62/62 công trình tiến độ chung đạt 50% khối lượng, trong đó:

- Lưới điện 22kV: Tổng cộng 31 công trình có 11 công trình đã thi công hoàn tất, 01 công trình đang thi công dự kiến hoàn thành (Tháng 10/2021), 04 công trình (bổ sung) đang mời thầu xây lắp, 15 công trình (vay vốn TM) chia 06 gói thầu (01 gói đã ký HĐ, 02 gói đang xét thầu, 03 gói đang phát hành lại).

- Lưới điện 110kV: Tổng cộng 06 công trình trong đó đã hủy thầu và giao TNĐMN thực hiện (01 công trình), ký hợp đồng chờ nhận hàng (01 công trình), phê duyệt BCKTKT (02 công trình), trình thẩm định BCNCKT (01 công trình), chuyển chủ đầu tư (01 công trình).

- Kiến trúc (03 công trình chuyển tiếp): Đã quyết toán hoàn tất (01 công trình), đang thi công (02 công trình) đạt 45% khối lượng dự kiến hoàn thành (Tháng 12/2021).

- Mua tài sản (04 mục): Đã quyết toán hoàn tất (02 mục), đang nhận hàng dự kiến hoàn tất (Tháng 10/2021), mời thầu (01 mục bổ sung).

- CNTT (02 mục): Đã ký hợp đồng chờ nhận hàng và lắp đặt.

- Trả nợ (16 mục): Đã giải ngân xong.

b) Lũy kế giải ngân được 14,4 tỷ đồng đạt 26,6% kế hoạch; dự kiến cả năm thực hiện đạt trên 90% kế hoạch.

3.  Công tác sửa chữa lớn

a) Kế hoạch điều chỉnh Tổng công ty giao thực hiện 17 CT SCL (01 lưới 110kV, 16 lưới 22kV) vốn 14,58 tỷ đồng.

b) Công ty đã phê duyệt xong hồ sơ dự toán 17/17 công trình, trong đó:

- 01 CT lưới 110kV: tự thực hiện, đang mua sắm VTTB (02 gói đã ký HĐ (01 gói: đã nhận hàng, 01 gói: dự kiến 11/10/2021 nhận hàng), 01 gói đang thực hiện mua sắm, dự kiến cuối T11/2021 có đủ VTTB).

- 03 CT trung hạ thế giao DVĐL thi công: tiến độ chung đạt khoảng 58%, dự kiến hoàn tất đầu tháng 11/2021.

- Gói 06 CT trung hạ thế: tiến độ chung đạt 58%, thực hiện chuyển tiếp chi phí 02 CT của Tam Bình, chuyển sang năm 2022;

- Gói 07 CT trung hạ thế: giãn tiến độ, khởi công ngày 10/11/2021, chuyển tiếp chi phí sang năm 2022.

c) Tổng khối lượng SCL: cải tạo 11km trung thế, 51km hạ thế và thay thế phụ kiện lưới điện không đảm bảo vận hành. Lũy kế rút vốn 12,556/14,578 tỷ đồng, đạt 86,13% kế hoạch giao, dự kiến cả năm thực hiện đạt trên 98% kế hoạch.

4. Tình hình thực hiện công tác dịch vụ khách hàng

- Cấp điện mới: 121 khách hàng (KH), lũy kế 9 tháng là 4.133 KH; Tổng số KH bán điện trực tiếp 330.649  KH, tốc độ tăng 1,39%. (ASSH: 314.796; NSH: 15.853). 

- Giải quyết cấp điện khách hàng trung áp: 06 trường hợp thời gian bình quân đạt 04 ngày (9 tháng là 74 trường hợp thời gian bình quân đạt 3,91/4 ngày).

- Giải quyết cấp điện khách hàng ASSH: khu vực thành thị 10 khách hàng, thời gian bình quân 03 ngày (9 tháng là 777 trường hợp thời gian bình quân đạt 2,82/3 ngày); Khu vực nông thôn 100 khách hàng/tháng thời gian bình quân 3,37 ngày (9 tháng là 2.997 trường hợp thời gian bình quân đạt 3,65/5 ngày).

- Giải quyết cấp điện khách hàng khác: 05 khách hàng, thời gian bình quân 4,4 ngày (9 tháng là 285 trường hợp thời gian bình quân đạt 4,08/7 ngày).

- Các dịch vụ trực tuyến: Công ty thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu.

 

Stt

Các chỉ tiêu dịch vụ cấp điện

Kế hoạch năm 2021

(%)

Thực hiện đến T9/2021

(%)

Đánh giá

1

Qua TT.CSKH và DVCQG

>95

99,8

Đạt vượt

2

Trực tuyến cấp độ 4

>95

99,5

Đạt vượt

3

Qua cổng DVCQG

>40

53,3

Đạt vượt

4

Theo phương thức điện tử

>95

97,7

Đạt vượt

II. Một số mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2021

Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sau:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt trong tháng 10/2021 (đặt biệt là các cơ sở lưu trú, phụ lục cách ly, khám chữa bệnh và các điểm cầu ở tỉnh, huyện thị xã, thành phố trong ngày tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH trước kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khoá XV, dự kiến ngày 12/10/2021).

- Tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi số trong 05 lĩnh vực: Kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Kỹ thuật và An toàn, Đầu tư xây dựng, Quản trị, Truyền thông.

- Chuẩn bị báo cáo tình hình SXKD, cung cấp điện cho Đoàn ĐBQH trước kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khoá XV.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 9 tháng đầu năm 2021 tại các đơn vị trực thuộc; Triển khai kế hoạch Quý IV/2021.

- Triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ theo phân cấp do PCVL quản lý, giai đoạn 2021-2026.

- Triển khai diễn tập Khôi phục phụ tải năm 2021 của Công ty Điện lực Vĩnh Long.

- Phối hợp SPCIT triển khai phần mềm D-Office theo kế hoạch.

- Tiếp tục triển khai công tác nhận diện thương hiệu EVN tại Công ty.

- Thực hiện Video clip tham dự cuộc thi “Góc nhìn chuyển đổi số” do Tổng công ty phát động.

- Phối hợp Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức lễ trao 10 căn nhà tình nghĩa, tình thương do Tổng công ty hỗ trợ chi phí và công tác an sinh xã hội khác (khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát và điều kiện cho phép)./.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 0270.2210206         Fax: 0270.3827071

Địa chỉ: 26, Hoàng Thái Hiếu, P1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website: http://pcvinhlong.evnspc.vn      Email: pcvinhlong@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(08:56 - 10/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...

(08:56 - 12/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2021

           CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO...