An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi Trần Lê Quang Vinh - Phòng An toàn | 07:46 | 04/10/2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG TRIỂN KHAI, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN (QT 959-2021) CHO CBCNV NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BUỔI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SINH HOẠT AN TOÀN LAO ĐỘNG QUÝ 3

Thực hiện Quy định của Tập Đoàn, Tổng công ty Điện lực miền Nam ngày  29 tháng 9 năm 2021, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã triển khai tổ chức buổi Hội nghị trực tuyến sinh hoạt an toàn nhằm triển khai hướng dẫn thực hiện Quy trình An toàn điện (ban hành kèm Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021); Quy định công tác an toàn (QĐ 1221/QĐ-EVN ngày 9/9/2021) trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến tất cả người lao động tại các Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan trực tiếp đến việc áp dụng Quy trình An toàn điện (QT 959-2021), Quy định công tác an toàn (QĐ 1221-2021) bằng hình thức hội nghị trực tuyến từ xa (HNTT, Zavi), đồng thời đảm bảo tuân thủ các qui định về an toàn phòng chống dịch Covid-19 (5K) trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.

  Hình 1: Lãnh đạo Công ty (Ông Nguyễn Thanh Trang _Phó Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Long) phát biểu chỉ đạo trước Hội nghị

           Hội nghị trực tuyến với thành phần tham dự với hơn 600 CBCNV (Lãnh đạo Công ty; trưởng/phó các Phòng, Ban chuyên môn; Đội trưởng/đội phó Đội QLVH LĐCT, Giám đốc/phó Giám đốc, các trưởng/phó các phòng đội) thuộc khối Văn phòng Công ty, các Đơn vị trực thuộc trong Công ty Điện lực Vĩnh Long và đặc biệt sự tham gia của toàn bộ lực lượng công nhân trực tiếp quản lý vận hành lưới điện liên quan đến việc áp dụng Quy trình An toàn điện, Quy định Công tác An toàn, đã được hướng dẫn các Quy định về công tác an toàn, quy định về Quy trình An toàn điện, các điểm mới, các điều khoản mới được thay đổi, bổ sung để lực lượng công nhân trực tiếp nắm rõ, áp dụng thực hiện trong công tác hàng ngày đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, an toàn trong quản lý vận hành lưới điện nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục.

 

Hình 2: Ông Phan Phạm Thái Nguyên_Phó Trưởng Phòng An toàn PCVL trình bày hướng dẫn thực hiện các Quy định của QT ATĐ 959 tại Hội nghị

             Cũng tại buổi Hội nghị các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các anh em công nhân trực tiếp đã được Trưởng Phòng An toàn, các Chuyên viên phụ trách của phòng An toàn Công ty lắng nghe, giải đáp và có hướng dẫn thực hiện phù hợp, đúng qui định của Quy trình An toàn điện, Quy định công tác an toàn, giúp người lao động trực tiếp được hiểu rõ, hiểu đúng để vận dụng vào thực tiễn công tác hàng ngày cũng như nhắc nhở lẫn nhau trong việc thực hiện nghiêm túc, đúng qui định của Quy trình An toàn điện, Quy định công tác an toàn.

 

Hình 3: Ông Nguyễn Văn Khoảnh_Trưởng Phòng An toàn PCVL giải đáp các vướng mắc của các đơn vị trực thuộc tại Hội nghi trực tuyến

            Qua buổi Hội nghị, toàn thể cán bộ công nhân viên, đặc biệt là người lao động trực tiếp trong Công ty Điện lực Vĩnh Long đã nắm vững, hiểu rõ và nghiêm túc tuân thủ thực hiện đúng các quy định về Quy định công tác an toàn (Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/09/2021), Quy trình An toàn điện trong EVN (Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và các hướng dẫn triển khai thực hiện của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (Hướng dẫn số 7708/HD-EVN SPC ngày 30/08/2021, Công văn số 8419/EVN SPC-AT ngày 22/9/2021)./.


TIN LIÊN QUAN

(11:15 - 03/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG TRIỂN KHAI HUẤN LUYỆN, SÁT HẠCH QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN CHO CBCNV NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương nên công...

(07:46 - 04/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG TRIỂN KHAI, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN (QT 959-2021) CHO CBCNV NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BUỔI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SINH HOẠT AN TOÀN LAO ĐỘNG QUÝ 3

Thực hiện Quy định của Tập Đoàn, Tổng công ty Điện lực miền Nam ngày  29...

(09:36 - 01/10/2021)

Tuyên truyền bảo vệ HLATLĐCA, các biện pháp phòng tránh tại nạn điện, các biện pháp đảm bảo an toàn sử dụng điện và phòng cháy chữa cháy