Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 13:15 | 10/09/2021

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

 

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2021

 

                                                                  Vĩnh Long, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Thực hiện độ tin cậy cung cấp điện

- Tháng 8/2021 (từ 01/8 đến 31/8): Công ty thực hiện đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện như sau: MAIFI = 00 lần; SAIDI = 6,9151 phút; SAIFI = 0,0890 lần.

- Luỹ kế 8T/2021 (từ 01/01 đến 31/8): Công ty thực hiện độ tin cậy cung cấp điện như sau: MAIFI = 0,9347 lần (44,51% KH năm); SAIDI = 165,1183 phút (56,74% KH năm); SAIFI = 1,7551 lần (63,59% KH năm).

2. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng

- Kế hoạch SPC giao 53 danh mục (28 lưới 22kV, 3 kiến trúc, 2 CNTT, 4 mua sắm tài sản, 16 mục trả nợ) vốn 120,5 tỷ đồng.

- Công ty đã triển khai 53/53 công trình, trong đó: 28 công trình lưới 22kV có 11 công trình đã thi công xong, hoàn tất quyết toán đầu tháng 9/2021, 01 công trình khởi công T7/2021 (hoàn tất trong tháng 10/2021), 03 công trình kiến trúc (chuyển tiếp) đã quyết toán 01 công trình, đang thi công 02 công trình đạt 45% khối lượng dự kiến hoàn thành (tháng 12/2021); 02 CNTT (đã ký hợp đồng, chờ nhận hàng); 04 MSTS (đã nhận hàng (02 mục), đã ký hợp đồng, chờ nhận hàng (01 mục) và xét thầu (01 mục)); 16 mục trả nợ đã giải ngân và trả lãi và gốc đến Quý II/2021. Lũy kế giải ngân được 14,393 tỷ đồng đạt 11,95% kế hoạch vốn giao.

- Đối với 02 danh mục lưới điện 110kV chuẩn bị đầu tư: Lắp máy T2 Cổ Chiên (lấy ý kiến thẩm duyệt PCCC cho công trình: TVTK chưa thực hiện. Dự kiến trình SCT thẩm tra BCNCKT đầu T9/2021); đường dây 110kV XT trạm 220kV Vĩnh Long 3 (TCT đã có quyết định giao cho Ban QLDA LĐMN thực hiện).

- Đối với 03 danh mục giao bổ sung: Xoá câu phụ năm 2021 (đã ký HĐ ngày 05/8, bàn giao mặt bằng thi công sau giãn cách, dự kiến trong tháng 9/2021); Đầu tư cải tạo hệ thống AC/DC tại các trạm biến áp 110kV và hệ thống Rơ le 87B tại các trạm biến áp 110kV (trình thẩm tra BCKTKT dự kiến trước ngày 10/9).

3. Công tác sửa chữa lớn

Kế hoạch Tổng công ty giao 17 công trình SCL (1 lưới 110kV, 16 lưới 22kV) vốn 24,3 tỷ đồng.

- Công ty đã phê duyệt xong hồ sơ dự toán 17/17 công trình, trong đó 01 công trình (lưới 110kV) đang mua sắm VTTB (02 gói đã ký HĐ, chờ nhận hàng, 01 gói đã đấu thầu, mở thầu ngày 09/9/2021). 16 công trình (lưới điện 22kV) trong có 3 công trình giao DVĐL thi công (khởi công ngày 10/6/2021, dự kiến hoàn tất trong tháng 10/2021), 13 công trình còn lại đấu thầu chia làm 02 gói: gói 6 công trình, khởi công ngày 10/6/2021 (thi công 45 ngày); gói 7 công trình, dự kiến khởi công sau giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 (thi công 60 ngày). (tổng khối lượng SCL: cải tạo 11km trung thế, 51km hạ thế, thay thế phụ kiện lưới điện không đảm bảo vận hành). Lũy kế rút vốn 12,556/24,296 tỷ đồng, đạt 51,66% kế hoạch giao.

4. Tình hình thực hiện công tác dịch vụ khách hàng

- Cấp điện mới: 04 khách hàng (KH), lũy kế 8 tháng là 4.012 KH; Tổng số KH bán điện trực tiếp 330.568 KH, tốc độ tăng 1,3%. (ASSH: 314.713; NSH: 15.855).

- Giải quyết cấp điện khách hàng trung áp: 08 tháng là 68 trường hợp thời gian bình quân đạt 3,88/4 ngày.

- Giải quyết cấp điện khách hàng ASSH: Khu vực thành thị, thời gian bình quân 08 tháng là 767 trường hợp thời gian bình quân đạt 2,82/3 ngày; Khu vực nông thôn thời gian bình quân 8 tháng là 2.897 trường hợp thời gian bình quân đạt 3,57/5 ngày.

- Giải quyết cấp điện khách hàng khác: 01 khách hàng, thời gian bình quân 6/7 ngày (08 tháng là 280 trường hợp thời gian bình quân đạt 4,08/7 ngày).

- Các dịch vụ trực tuyến: Công ty thực hiện đạt vượt 4/5 chỉ tiêu.

STT

Các chỉ tiêu dịch vụ cấp điện

Kế hoạch năm 2021

(%)

Thực hiện đến T8/2021

(%)

Đánh giá

01

Qua TT.CSKH và DVCQG

>95

99,8

Đạt vượt

02

Trực tuyến cấp độ 4

>95

99,5

Đạt vượt

03

Qua cổng DVCQG

>40

56,1

Đạt vượt

04

Theo phương thức điện tử

>95

98,8

Đạt vượt

 

II. Một số mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2021

Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sau:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt trong tháng 9/2021 (đặt biệt là các cơ sở lưu trú, phụ lục cách ly, khám chữa bệnh).

- Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, theo dõi tiêm vaccine cho CBCNV theo chỉ đạo của Tổng công ty, phổ biến Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế.

- Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 5.

- Thực hiện rà soát và có ý kiến việc tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước theo Quyết định 41/2017/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Triển khai khóa đào tạo trực tuyến Giảng viên nội bộ năm 2021.

- Tập trung các giải pháp thực hiện giảm TTĐN đạt kế hoạch Tổng công ty giao năm 2021.

- Báo cáo theo yêu cầu của SPC về việc làm việc với chủ tài sản rà soát hồ sơ, tài liệu các công trình điện bàn giao theo quyết định số 41/2017/QĐ-TTg.

- Đăng ký vốn các công trình ĐTXD năm 2022 về Tổng công ty.

- Thực hiện các giải pháp về dịch vụ khách hàng phấn đấu hoàn thành kế hoạch KD-DVKH năm 2021 trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kéo dài theo yêu cầu của Tổng công ty.

- Biên soạn, ban hành lại Bộ đề thi an toàn điện theo Quy trình an toàn điện mới.

- Triển khai xây dựng kế hoạch pháp điển quy chế quản lý nội bộ của EVNSPC và phổ biến pháp điển QCQLNB của EVN.

- Lập phương án thực hiện gói thầu tự thực hiện dự án KfW3.2.

- Tiếp tục triển khai công tác nhận diện thương hiệu EVN tại Công ty.

- Thực hiện Videoclip tham dự cuộc thi “Góc nhìn chuyển đổi số” do Tổng công ty phát động.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 0270.2210206         Fax: 0270.3827071

Địa chỉ: 26, Hoàng Thái Hiếu, P1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website: http://pcvinhlong.evnspc.vn      Email: pcvinhlong@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(14:58 - 30/06/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2023

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO...

(13:59 - 29/06/2023)

GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ DƯ LUẬN QUAN TÂM ĐẾN NGÀNH ĐIỆN TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY

1. Tại sao EVN lại lỗ hơn 26.000 tỷ đồng năm 2022 ? Có phải năm nào EVN cũng bị lỗ...

(13:26 - 08/05/2023)

TIẾP CẬN ĐIỆN NĂNG TIẾP TỤC LÀ CHỈ SỐ ĐỨNG ĐẦU TRONG CÁC CHỈ SỐ CƠ SỞ HẠ TẦNG 6 NĂM LIÊN TỤC

Ngày 11/4/2023, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...

(11:32 - 11/04/2023)

TCBC EVNSPC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 1/2023, VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2023

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ Thành phố Hồ Chí Minh,...

(15:03 - 08/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...

(08:02 - 29/03/2022)

LỄ KÝ KẾT THỎA ƯỚC TÍN DỤNG KHOẢN VAY KHÔNG BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ GIỮA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) VÀ CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) CHO DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI MIỀN NAM

Ngày 28/03/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cơ quan...

(17:52 - 21/09/2021)

TIÊU THỤ ĐIỆN TOÀN QUỐC VÀ MIỀN NAM TIẾP TỤC GIẢM THẤP TRONG 2 TUẦN ĐẦU THÁNG 9/2021

                           ...

(14:32 - 10/09/2021)

TCBC: EVN TIẾP TỤC GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên...

(13:15 - 10/09/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG...

(08:45 - 29/08/2021)

TCBC: EVN TIẾP TỤC GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên...