Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 16:43 | 09/08/2021

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2021

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 8 năm 2021

 

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2021

1. Tình hình SXKD và cung ứng điện

a) Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt, các sự kiện diễn ra trong tháng 7/2021.

b) Tháng 7, điện thương phẩm toàn Công ty thực hiện 96,06 triệu kWh tăng 5,03% so với tháng 7/2020 (điện CN-XD 6,4%, QL-TD-DC tăng 12,7%), luỹ kế 7T/2021 là 662,3 triệu kWh tăng 2,4% so cùng kỳ (điện CN-XD tăng 2,1%, QL-TD-DC giảm 0,34%), điện thương phẩm đạt 55,1% kế hoạch năm (1.200 triệu kWh).

c) Công tác tiết kiệm điện: Tháng 7/2021, Công ty thực hiện 2,25 triệu kWh, lũy kế 7T/2021 là 15,6 triệu kWh tăng 1,4% so cùng kỳ, đạt 61,9% kế hoạch năm 2021 (25,2 triệu kWh).

d) Thực hiện độ tin cậy cung cấp điện

- Tháng 7/2021 (từ 01/7 đến 31/7): Công ty thực hiện độ tin cậy cung cấp điện (sau khi giải trừ nguyên nhân khác) như sau: MAIFI = 0,3328 lần; SAIDI = 21,2644 phút; SAIFI = 0,2805 lần.

- Luỹ kế 7T/2021 (từ 01/01 đến 31/7): Công ty thực hiện độ tin cậy cung cấp điện (sau khi giải trừ nguyên nhân khác) như sau: MAIFI = 0,9347 lần (44,51% KH năm); SAIDI = 158,2032 phút (54,37% KH năm); SAIFI = 1,6700 lần (60,51% KH năm).

2. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng

Kế hoạch SPC giao 53 danh mục (28 lưới 22kV, 3 kiến trúc, 2 CNTT, 4 mua sắm tài sản, 16 mục trả nợ) vốn 120,5 tỷ đồng.

Công ty đã triển khai 53/53 công trình, trong đó: 28 công trình lưới 22kV có 12 công trình đã thi công xong đang quyết toán, 01 công trình khởi công T7/2021 (hoàn tất trong tháng 9/2021), 15 công trình (vay vốn thương mại) đã phê duyệt, đang lập thủ tục mời thầu (dự kiến tháng 8/2021 sẽ phát hành xong HSMT, hoàn thành trong tháng 11-12/2021); 03 công trình kiến trúc (chuyển tiếp) đã quyết toán 01 công trình, đang thi công 02 công trình đạt 45% khối lượng dự kiến hoàn thành (tháng 11/2021); 02 CNTT (đã ký hợp đồng (01 mục), đang xét thầu (01 mục)); 04 MSTS (đã nhận hàng (02 mục), đã ký hợp đồng (01 mục) và xét thầu (01 mục)); 16 mục trả nợ đã giải ngân và trả lãi và gốc. Lũy kế giải ngân được 14,933 tỷ đồng đạt 11,95% kế hoạch vốn giao.

Đối với 2 danh mục lưới điện 110kV chuẩn bị đầu tư: Lắp máy T2 Cổ Chiên (đã trình SPC thông qua BCNCKT do Tư vấn thiết kế (TVĐMN) lập); đường dây 110kV XT trạm 220kV Vĩnh Long 3 (chờ TCT thông qua sẽ trình thẩm định BCNCKT, TKKT/TKBCTC).

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2021

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 8 năm 2021

Đối với 3 danh mục giao bổ sung: Xoá câu phụ năm 2021 (đã thương thảo HĐ ngày 26/7); Đầu tư cải tạo hệ thống AC/DC tại các trạm biến áp 110kV và hệ thống Rơ le 87B tại các trạm biến áp 110kV (đang tổ chức thẩm tra phê duyệt BCKTKT).

3. Công tác sửa chữa lớn

Kế hoạch SPC giao 17 công trình SCL (1 lưới 110kV, 16 lưới 22kV) vốn 24,3 tỷ đồng.

Công ty đã phê duyệt xong hồ sơ dự toán 17/17 công trình, trong đó 01 công trình (lưới 110kV) đã ký hợp đồng thử nghiệm, mua sắm VTTB (Công ty mua các tủ hợp bộ theo hợp đồng khung của SPC và TNĐ MN, phần còn lại sẽ đấu thầu, dự kiến cuối tháng 9/2021 có đủ hàng). 16 công trình (lưới điện 22kV) trong có 3 công trình giao DVĐL thi công (khởi công ngày 10/6/2021, thi công 60 ngày), 13 công trình còn lại đấu thầu chia làm 02 gói: gói 6 công trình, khởi công ngày 10/6/2021 (thi công 45 ngày); gói 7 công trình, dự kiến khởi công sau giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 (thi công 60 ngày). (tổng khối lượng SCL: cải tạo 11km trung thế, 51km hạ thế, thay thế phụ kiện lưới điện không đảm bảo vận hành). Lũy kế rút vốn 12,556/24,296 tỷ đồng, đạt 51,66% kế hoạch giao.

4. Tình hình thực hiện công tác dịch vụ khách hàng

- Cấp điện mới: 340 khách hàng (KH), lũy kế 7 tháng là 4.008 KH; Tổng số KH bán điện trực tiếp 330.709 KH, tốc độ tăng 1,4%. (ASSH: 314.834; NSH: 15.875).

- Giải quyết cấp điện khách hàng trung áp: 08 trường hợp thời gian bình quân đạt 4 ngày (7 tháng là 65 trường hợp thời gian bình quân đạt 3,85/4 ngày).

- Giải quyết cấp điện khách hàng ASSH: khu vực thành thị 59 khách hàng, thời gian bình quân 2,78 ngày (7 tháng là 767 trường hợp thời gian bình quân đạt 2,82/3 ngày); Khu vực nông thôn 249 khách hàng/tháng thời gian bình quân 3,48 ngày (7 tháng là 2.897) trường hợp thời gian bình quân đạt 3,57/5 ngày).

- Giải quyết cấp điện khách hàng khác: 24 khách hàng, thời gian bình quân 4,13 ngày (7 tháng là 279 trường hợp thời gian bình quân đạt 4,07/7 ngày).

- Các dịch vụ trực tuyến: Công ty thực hiện đạt vượt 4/5 chỉ tiêu.

Stt

Các chỉ tiêu dịch vụ cấp điện

Kế hoạch năm 2021

(%)

Thực hiện đến T7/2021

(%)

Đánh giá

1

Qua TT.CSKH và DVCQG

>95

99,6

Đạt vượt

2

Trực tuyến cấp độ 4

>95

99,5

Đạt vượt

3

Qua cổng DVCQG

>40

52,4

Đạt vượt

4

Theo phương thức điện tử

>95

97,83

Đạt vượt

 

II. Một số mục tiêu, nhiệm vụ tháng 8/2021

Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sau:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt trong tháng 8/2021 (đặt biệt là các cơ sở lưu trú, phụ lục cách ly, khám chữa bệnh).

- Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 và theo dõi tiêm vaccine cho CBCNV theo chỉ đạo của Tổng công ty.

- Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4.

- Tập trung các giải pháp giảm TTĐN tại điện lực có TTĐN trên 7%: TO (7,15%) và 02 ĐL còn TTĐN trên 6% là Long Hồ (6,84%) và Bình Tân (6,5%).

- Báo cáo theo yêu cầu của SPC về việc làm việc với chủ tài sản rà soát hồ sơ, tài liệu các công trình điện bàn giao theo quyết định số 41/2017/QĐ-TTg.

- Đăng ký vốn các công trình ĐTXD-SCL năm 2022.

- Đăng ký kế hoạch vật tư thiết bị (VTTB) lưới điện 110kV của các công trình SCL cho nhu cầu năm 2022 đối với những VTTB do Tổng công ty mua sắm tập trung.

- Thực hiện Video clip tham dự cuộc thi “Góc nhìn chuyển đổi số”.

- Phối hợp Đài THVL, Báo Vĩnh Long thực hiện phóng sự “An toàn điện trong mùa mưa bão”; đẩy mạnh phương thức truyền thông công tác KD&DVKH; truyền thông công tác giảm giá điện khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 - Đợt 4.

- Triển khai áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Thông báo áp dụng, thống kê tóm tắt những sửa đổi, bổ sung mới của Quy trình an toàn điện trong EVN.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 0270.2210206 Fax: 0270.3827071

Địa chỉ: 26, Hoàng Thái Hiếu, P1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website: http://pcvinhlong.evnspc.vn Email: pcvinhlong@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(14:58 - 30/06/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2023

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO...

(13:59 - 29/06/2023)

GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ DƯ LUẬN QUAN TÂM ĐẾN NGÀNH ĐIỆN TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY

1. Tại sao EVN lại lỗ hơn 26.000 tỷ đồng năm 2022 ? Có phải năm nào EVN cũng bị lỗ...

(13:26 - 08/05/2023)

TIẾP CẬN ĐIỆN NĂNG TIẾP TỤC LÀ CHỈ SỐ ĐỨNG ĐẦU TRONG CÁC CHỈ SỐ CƠ SỞ HẠ TẦNG 6 NĂM LIÊN TỤC

Ngày 11/4/2023, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...

(11:32 - 11/04/2023)

TCBC EVNSPC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 1/2023, VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2023

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ Thành phố Hồ Chí Minh,...

(15:03 - 08/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...

(08:02 - 29/03/2022)

LỄ KÝ KẾT THỎA ƯỚC TÍN DỤNG KHOẢN VAY KHÔNG BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ GIỮA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) VÀ CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) CHO DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI MIỀN NAM

Ngày 28/03/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cơ quan...

(17:52 - 21/09/2021)

TIÊU THỤ ĐIỆN TOÀN QUỐC VÀ MIỀN NAM TIẾP TỤC GIẢM THẤP TRONG 2 TUẦN ĐẦU THÁNG 9/2021

                           ...

(14:32 - 10/09/2021)

TCBC: EVN TIẾP TỤC GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên...

(13:15 - 10/09/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG...

(08:45 - 29/08/2021)

TCBC: EVN TIẾP TỤC GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên...