Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 09:44 | 13/07/2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2021

 

 

 

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2021

 

                                                                  Vĩnh Long, ngày 09 tháng 6 năm 2021

  1. Công tác tiết kiệm điện: Tháng 6/2021, Công ty thực hiện 2,26 triệu kWh, lũy kế 6T/2021 là 13,3 triệu kWh tăng 1,3% so cùng kỳ, đạt 52,8% kế hoạch năm 2021 (25,2 triệu kWh).
  2. Thực hiện độ tin cậy cung cấp điện

- Tháng 6/2021 (từ 01/5 đến 30/6): Công ty thực hiện độ tin cậy cung cấp điện (sau khi giải trừ nguyên nhân khác) như sau: MAIFI = 0,3217 lần; SAIDI = 25,4509 phút; SAIFI = 0,3880 lần.

- Luỹ kế 6T/2021 (từ 01/01 đến 30/6): Công ty thực hiện độ tin cậy cung cấp điện (sau khi giải trừ nguyên nhân khác) như sau: MAIFI = 0,6024 lần (28,69% KH năm); SAIDI = 137,1833 phút (47,14% KH năm); SAIFI = 1,3917 lần (50,42% KH năm).

       2. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng

Kế hoạch Tổng công ty giao 53 danh mục (28 lưới 22kV, 03 kiến trúc, 02 CNTT, 04 mua sắm tài sản, 16 mục trả nợ) vốn 120,5 tỷ đồng.

Công ty đã triển khai 53/53 công trình, trong đó: 28 công trình lưới 22kV có 12 công trình đã thi công xong đang quyết toán, 01 công trình khởi công tháng 7/2021 (hoàn tất trong tháng 9/2021), 15 công trình (vay vốn thương mại) đã phê duyệt, đang lập thủ tục mời thầu (dự kiến tháng 7/2021 sẽ phát hành HSMT, hoàn thành trong tháng 11-12/2021); 03 công trình kiến trúc (chuyển tiếp) đã quyết toán 01 công trình, đang thi công 02 công trình đạt 45% khối lượng dự kiến hoàn thành (tháng 11/2021); 02 CNTT (đang thẩm định HSMT (01 mục), đã ký hợp đồng (01 mục)); 04 MSTS (đã nhận hàng (02 mục), đã ký hợp đồng (01 mục) và xét thầu (01 mục)); 16 mục trả nợ đã giải ngân và trả lãi và gốc. Lũy kế giải ngân được 7,74 tỷ đồng đạt 6,43% kế hoạch vốn giao.

Đối với 02 danh mục lưới điện 110kV: Lắp máy T2 Cổ Chiên (đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn); đường dây 110kV XT trạm 220kV Vĩnh Long 3 (chờ TCT thông qua sẽ trình thẩm định BCNCKT, TKKT/TKBCTC.

3. Công tác sửa chữa lớn

Kế hoạch Tổng công ty giao 17 công trình SCL (01 lưới 110kV, 16 lưới 22kV) vốn 24,3 tỷ đồng.

Công ty đã phê duyệt xong hồ sơ dự toán 17/17 công trình, trong đó 01 công trình (lưới 110kV) đã ký hợp đồng thử nghiệm, mua sắm VTTB (Công ty mua các tủ hợp bộ theo hợp đồng khung của SPC và TNĐ MN, phần còn lại sẽ đấu thầu). 16 công trình (lưới điện 22kV) trong có 03 công trình giao DVĐL thi công (khởi công ngày 10/6/2021, thi công 60 ngày), 13 công trình còn lại đấu thầu chia làm 02 gói: gói 6 công trình, khởi công ngày 10/6/2021 (thi công 45 ngày); gói 7 công trình, dự kiến khởi công ngày 20/7/2021 (thi công 60 ngày). (tổng khối lượng SCL: cải tạo 11km trung thế, 51km hạ thế, thay thế phụ kiện lưới điện không đảm bảo vận hành). Lũy kế rút vốn 4,709/24,296 tỷ đồng, đạt 19,38% kế hoạch giao.

  1. Tình hình thực hiện công tác dịch vụ khách hàng

- Cấp điện mới: 682 khách hàng (KH), lũy kế 6 tháng là 3.668 KH; Tổng số KH bán điện trực tiếp 330.210 KH, tốc độ tăng 1,26%. (ASSH: 314.354; NSH: 15.856).

- Giải quyết cấp điện khách hàng trung áp: 08 trường hợp thời gian bình quân đạt 3,4 (6 tháng là 57 trường hợp thời gian bình quân đạt 3,81/4 ngày).

- Giải quyết cấp điện khách hàng ASSH: khu vực thành thị 163 khách hàng, thời gian bình quân 2,83 ngày (6 tháng là 708 trường hợp thời gian bình quân đạt 2,82/3 ngày); Khu vực nông thôn 479 khách hàng/tháng thời gian bình quân 3,59 ngày (6 tháng là 2.648) trường hợp thời gian bình quân đạt 3,58/5 ngày).

- Giải quyết cấp điện khách hàng khác: 32 khách hàng, thời gian bình quân 3,88 ngày (6 tháng là 255 trường hợp thời gian bình quân đạt 4,07/7 ngày).

STT

Các chỉ tiêu dịch vụ

cấp điện

Kế hoạch năm 2021

(%)

Thực hiện đến T6/2021

(%)

Đánh giá

01

Qua TT.CSKH và DVCQG

>95

99,64

Đạt vượt

02

Trực tuyến cấp độ 4

>95

99,44

Đạt vượt

03

Qua cổng DVCQG

>40

54,71

Đạt vượt

04

Theo phương thức điện tử

>95

96,21

Đạt vượt

 

II. Một số mục tiêu, nhiệm vụ tháng 7/2021

Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sau:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt, các sự kiện diễn ra trong tháng 7/2021 (kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 vào ngày 7-8-9/7/2021).

- Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 và theo dõi tiêm vaccine cho CBCNV theo chỉ đạo của Tổng công ty.

- Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3.

- Tập trung các giải pháp giảm TTĐN tại 03 điện lực có TTĐN trên 7%: Trà Ôn (7,8%), Long Hồ (7,56%), Bình Tân (7,18%).

- Tổ chức ký kết văn hóa doanh nghiệp năm 2021 của Công ty Điện lực Vĩnh Long.

- Đăng ký vốn của đề án hoàn thiện lưới điện 2021-2025 (đăng ký giai đoạn thực hiện trong năm 2021).

- Đăng ký vốn các công trình ĐTXD-SCL năm 2022.

- Tổ chức diễn tập PCTT&TKCN KV 3 năm 2021 (dự kiến 7-8-9/7/2021).

- Phối hợp đài THVL, báo Vĩnh Long thực hiện phóng sự ngăn ngừa sự cố an toàn lưới điện, an toàn điện trong nhân dân; Truyền thông diễn tập công tác PCTT&TKCN KV3.

- Cung cấp thông tin cho Đài Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long và đăng bản tin trang web Tổng công ty về hệ thống quản lý Văn phòng trên nền tảng số.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 0270.2210206         Fax: 0270.3827071

Địa chỉ: 26, Hoàng Thái Hiếu, P1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website: https://pcvinhlong.evnspc.vn      Email: pcvinhlong@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(15:03 - 08/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...

(08:02 - 29/03/2022)

LỄ KÝ KẾT THỎA ƯỚC TÍN DỤNG KHOẢN VAY KHÔNG BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ GIỮA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) VÀ CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) CHO DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI MIỀN NAM

Ngày 28/03/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cơ quan...

(17:52 - 21/09/2021)

TIÊU THỤ ĐIỆN TOÀN QUỐC VÀ MIỀN NAM TIẾP TỤC GIẢM THẤP TRONG 2 TUẦN ĐẦU THÁNG 9/2021

                           ...

(14:32 - 10/09/2021)

TCBC: EVN TIẾP TỤC GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên...

(13:15 - 10/09/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG...

(08:45 - 29/08/2021)

TCBC: EVN TIẾP TỤC GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên...

(16:43 - 09/08/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU...

(08:43 - 04/08/2021)

TCBC: CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ GIẢM TIỀN ĐIỆN, GIẢM GIÁ ĐIỆN (ĐỢT 4) CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

(09:38 - 01/08/2021)

EVN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 4 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

  TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ EVN...

(14:08 - 19/07/2021)

TCBC EVNSPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Trong tháng 6/2021 và 6 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) đã đảm bảo cung...

Công ty Điện lực Vĩnh Long

Số giấy phép: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 05/3/2020.

Trưởng ban biên tập: Lê Thanh Hùng – Giám đốc

Website: https://pcvinhlong.evnspc.vn/

© EVNSPC 2019. All right reserved

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7: 19001006 - 19009000

Bản quyền thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 26 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Chính sách bảo mật