Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 09:03 | 14/06/2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2021

 

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2021

 

                                                                  Vĩnh Long, ngày 10 tháng 6 năm 2021

 

  I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 5 năm 2021

  1. Tình hình SXKD và cung ứng điện

a) Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, các sự kiện (bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026), kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề, cấp điện các cơ sở phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh... trong tháng 5/2021.

b) Tháng 5, điện thương phẩm toàn Công ty thực hiện 102,4 triệu kWh tăng 5,2% so tháng 5/2020 (điện CN-XD tăng 16%; QL-TD-DC giảm 4,3%); luỹ kế 5T/2021 là 460,9 triệu kWh tăng 1,3% so cùng kỳ (điện CN-XD tăng 2,1%, QL-TD-DC giảm 3,1%), điện thương phẩm đạt 38,4% kế hoạch năm (1.200 triệu kWh).

c) Công tác tiết kiệm điện: Tháng 5, tiết kiệm điện thực hiện 2,2 triệu kWh; lũy kế là 11 triệu kWh tăng 1,5% so cùng kỳ, đạt 44% so kế hoạch năm (25,2 triệu kWh).

d) Thực hiện độ tin cậy cung cấp điện: Tháng 5 thực hiện chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đạt 3/3 chỉ số so kế hoạch tháng 5/2021. (MAIFI 0,13/0,18 lần (-0,05 lần); SAIDI 22,7/24,25 phút (-1,55 phút); SAIFI 0,21/0,23 lần (-0,02 lần)).

Lũy kế thực hiện đạt 3/3 chỉ số độ tin cậy so kế hoạch 5 tháng. (MAIFI 0,28/0,87 lần (-0,59 lần); SAIDI 106,8/121,2 phút (-14,4 phút); SAIFI 0,97/1,15 lần (-0,18 lần)).

2. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng

Kế hoạch SPC giao 53 danh mục (28 lưới 22kV, 03 kiến trúc, 02 CNTT, 04 mua sắm tài sản, 16 mục trả nợ) vốn 120,5 tỷ đồng.

Công ty đã triển khai 53/53 công trình, trong đó: 28 công trình lưới 22kV có 11 công trình đã thi công xong đang quyết toán, 02 công trình đang mua sắm VTTB dự kiến khởi công (T6/2021), 15 công trình (vay vốn thương mại) đang thẩm tra phê duyệt dự toán, xét thầu chào giá vay thương mại; 03 công trình kiến trúc (chuyển tiếp) đã quyết toán 01 công trình, đang thi công 02 công trình đạt 40% khối lượng dự kiến hoàn thành (T11/2021); 02 CNTT (đang hiệu chỉnh dự toán (01 mục), đang xét thầu (01 mục)); 04 mua sắm tài sản (đã nhận hàng (02 mục), đang thẩm định HSMT (01 mục) và xét thầu (01 mục)); 16 mục trả nợ đang giải ngân. Lũy kế giải ngân được 6,6 tỷ đồng đạt 5,5% kế hoạch vốn giao.

Đối với 2 danh mục (lưới điện 110kV) Công ty đang thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi.

 

3. Công tác sửa chữa lớn

Kế hoạch SPC giao 17 công trình SCL (01 lưới 110kV, 16 lưới 22kV) vốn 24,3 tỷ đồng.

Công ty đã phê duyệt xong hồ sơ dự toán 17/17 công trình, trong đó 01 công trình (lưới 110kV) đã ký hợp đồng thử nghiệm, đang mua sắm VTTB (dự kiến tháng 9/2021 có đủ hàng), 16 công trình (lưới 22kV): 03 công trình giao dịch vụ điện lực thi công và 06 công trình tại khu vực Tam Bình, Vũng Liêm, Long Hồ, dự kiến khởi công (10/6), 07 công trình tại khu vực Mang Thít, Trà Ôn, Bình Minh, Bình Tân đang xét thầu, dự kiến khởi công trong tháng 7/2021. (Tổng khối lượng SCL: cải tạo 11km trung thế, 51km hạ thế, thay thế phụ kiện lưới điện không đảm bảo vận hành).

4. Tình hình thực hiện công tác dịch vụ khách hàng

- Cấp điện mới: 557 khách hàng/tháng; lũy kế 2.986 khách hàng; tổng số bán điện trực tiếp 329.586 khách hàng, tốc độ tăng 0,9%. (ánh sáng sinh hoạt 313.781; ngoài sinh hoạt 15.805).

- Giải quyết cấp điện khách hàng trung áp: 11 trường hợp thời gian bình quân đạt 4,0 (lũy kế 49 trường hợp thời gian bình quân đạt 3,87/4 ngày).

- Giải quyết cấp điện khách hàng ánh sáng sinh hoạt: Khu vực thành thị 102 khách hàng/tháng thời gian bình quân 2,75 ngày (lũy kế 545 trường hợp thời gian bình quân đạt 2,82/3 ngày); khu vực nông thôn 429 khách hàng/tháng thời gian bình quân 3,78 ngày (lũy kế 2.169 trường hợp thời gian bình quân đạt 3,58/5 ngày).

- Giải quyết cấp điện khách hàng khác: 15 khách hàng/tháng thời gian bình quân 4,4 ngày (lũy kế 223 trường hợp thời gian bình quân đạt 4,1/7 ngày).

- Các dịch vụ trực tuyến: Công ty thực hiện đạt vượt 4/5 chỉ tiêu.

STT

Các chỉ tiêu dịch vụ cấp điện

Kế hoạch năm 2021

(%)

Thực hiện đến 5/2021

(%)

Đánh giá

01

Qua TT.CSKH và DVCQG

>95

99,60

Đạt vượt

02

Trực tuyến cấp độ 4

>95

99,43

Đạt vượt

03

Qua cổng DVCQG

>40

53,48

Đạt vượt

04

Theo phương thức điện tử

>95

96,5

Đạt vượt

05

Cài App và Zalo CSKH

>60

47,17

 

 

II. Một số mục tiêu, nhiệm vụ tháng 6/2021

Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sau:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ - sinh hoạt, các sự kiện diễn ra trong tháng 6/2021.

- Lập phương án cung cấp điện cho kỳ thi THPT vào đầu tháng 7/2021.

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Tổng công ty và trên địa bàn tỉnh.

- Lập phương án tổ chức thương thảo các gói thầu với các nhà thầu đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19 và phương án phòng chống dịch cụ thể đối với các đơn vị bên ngoài đến giao nhận vật tư tại kho Công ty.

- Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3.

- Chuẩn bị, phối hợp với UBND tỉnh về buổi làm việc giải phóng mặt bằng cao tốc Mỹ Thuận - Bình Minh và cầu Mỹ Thuận 2.

- Tập trung thực hiện quyết liệt, triệt để các giải pháp giảm TTĐN trong tháng 6/2021.

- Xây dựng tiêu chí N-1 đối với hệ thống lưới điện 110kV và 22kV.

- Triển khai kế hoạch vốn ĐTXD năm 2021 để cải tạo hệ thống AC/DC và trang bị Rơle 87B, F90 tại các trạm 110kV trong năm 2021.

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và đăng ký kế hoạch năm 2022.

- Điều chỉnh lần 1 và đăng ký nhu cầu bổ sung vốn ĐTXD 2021.

- Đăng ký vốn các công trình ĐTXD-SCL năm 2022.

- Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông dùng riêng giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn 2030 của Công ty.

- Phối hợp THVL, báo Vĩnh Long thực hiện phóng sự ngăn ngừa sự cố an toàn lưới điện, an toàn điện trong nhân dân.

- Ban hành “Kế hoạch chuyển đổi số năm 2021” của Công ty; Đề xuất điều chỉnh, bổ sung các thành phần của các Tổ công tác phù hợp với thực tế; Tổ chức các lớp đào tạo nội bộ (đào tạo trực tuyến…) về chuyển đổi số.

- Rà soát lại hệ thống mạng, các thiết bị và các công tác có liên quan để sẵn sàng đáp ứng khi Công ty triển khai thực hiện phương án làm việc từ xa.

- Triển khai công tác an sinh xã hội: Theo dõi giám sát tiến độ thi công các căn nhà tình nghĩa tại các huyện trên địa bàn tỉnh và khởi công hồ bơi di động do Tổng công ty tài trợ.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 0270.2210206         Fax: 0270.3827071

Địa chỉ: 26, Hoàng Thái Hiếu, P1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website: http://pcvinhlong.evnspc.vn      Email: pcvinhlong@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(17:52 - 21/09/2021)

TIÊU THỤ ĐIỆN TOÀN QUỐC VÀ MIỀN NAM TIẾP TỤC GIẢM THẤP TRONG 2 TUẦN ĐẦU THÁNG 9/2021

                           ...

(14:32 - 10/09/2021)

TCBC: EVN TIẾP TỤC GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên...

(13:15 - 10/09/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG...

(08:45 - 29/08/2021)

TCBC: EVN TIẾP TỤC GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên...

(16:43 - 09/08/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU...

(08:43 - 04/08/2021)

TCBC: CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ GIẢM TIỀN ĐIỆN, GIẢM GIÁ ĐIỆN (ĐỢT 4) CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

(09:38 - 01/08/2021)

EVN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 4 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

  TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ EVN...

(14:08 - 19/07/2021)

TCBC EVNSPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Trong tháng 6/2021 và 6 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) đã đảm bảo cung...

(09:44 - 13/07/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2021

          CÔNG TY...

(15:36 - 21/06/2021)

TCBC:CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ĐIỆN TOÀN QUỐC VÀO TRƯANGÀY 18/6/2021 LẠITIẾP TỤC THIẾT LẬP ĐỈNH MỚI

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ Hà Nội...