TIN LIÊN QUAN

(15:38 - 02/10/2018)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2018

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2018.    1- Về sản xuất – kinh...

(16:56 - 05/09/2018)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2018

   I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 8 năm 2018.    1- Về sản xuất...

(08:22 - 09/08/2018)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2018

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2018.    1- Về sản xuất – kinh...

(08:21 - 09/08/2018)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2018

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 6 năm 2018.    1- Về sản xuất – kinh...

(13:24 - 20/07/2018)

Nhìn lại tình hình tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục vào đầu tháng 7/2018 do nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Bắc và miền Trung

Trong những ngày đầu tháng 7/2018, do tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng ở miền Bắc...

(15:03 - 11/07/2018)

Ngày 3/7/2018 tiêu thụ điện miền Bắc, miền Trung và toàn quốc lại lập đỉnh mới

Trong các ngày 22/6/2018 và ngày 02/7/2018 số liệu tiêu thụ điện cả nước và miền Bắc liên tục lập...

(15:03 - 11/07/2018)

Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ...

(14:58 - 11/07/2018)

Nắng nóng diện rộng liên tục 40 độ, tiêu thụ điện ngày 4/7/2018 tiếp tục phá vỡ kỷ lục

Do tình hình nắng nóng diện rộng duy trì liên tục 40 độ ở miền Bắc và miền Trung, ngày 4/7/2018 mức...