TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2021
    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2021                                                                      Vĩnh Long, ngày 07  tháng 01 năm 2021           I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 12 năm 2020 Tình hình SXKD và cung ứng điện a. Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, các sự kiện, đặc biệt cấp điện phục vụ Đoàn ĐBQH Tỉnh tiếp xúc cử tri trên địa bàn và tham dự hội nghị trực tuyến kỳ họp Quốc hội (20-28/10/2020), cấp điện các cơ sở phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Tỉnh... trong tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2020. b. Điện thương phẩm: Tháng 10, Điện thương phẩm toàn Công ty thực hiện 90,2 triệu kWh tăng 3,1% so T10/2019, lũy kế ĐTP đạt 931,4 triệu kWh tăng 7,3% so cùng kỳ (Công nghiệ
Chi tiết...
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 NĂM 2020
I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2020 Tình hình SXKD và cung ứng điện a) Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, các sự kiện, đặc biệt cấp điện phục vụ Đoàn ĐBQH Tỉnh tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh (ngày 23-24/11/2020), cấp điện các cơ sở phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh... trong tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2020. b) Điện nhận tháng 11 là 113,3 triệu kWh tăng 5,9%, điện nhận trung bình 3,5 triệu kWh/ngày tăng 6,1% và sản lượng ngày lớn nhất 3,8 triệu kWh tăng 5,6% so tháng 11/2019. Lũy kế điện nhận 11 tháng là 1.254 triệu kWh tăng 5,6%, điện nhận ngày lớn nhất 4,2 triệu kWh tăng 10,5% so cùng kỳ.
Chi tiết...
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2020
    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2020                                                                      Vĩnh Long, ngày 07  tháng 11 năm 2020           I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 10 năm 2020 Tình hình SXKD và cung ứng điện Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, các sự kiện, đặc biệt cấp điện phục vụ Đoàn ĐBQH Tỉnh tiếp xúc cử tri trên địa bàn và tham dự hội nghị trực tuyến kỳ họp Quốc hội (20-28/10/2020), cấp điện các cơ sở phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Tỉnh... trong tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2020.
Chi tiết...
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2020
    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2020                                                                      Vĩnh Long, ngày 07 tháng 10 năm 2020           I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2020 Tình hình SXKD và cung ứng điện:  a) Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, các sự kiện (Lễ Quốc khánh 2/9; Đại hội Tỉnh Đảng bộ Vĩnh Long), cấp điện các cơ sở phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh...trong tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2020.
Chi tiết...
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2020
    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2020                                                              Vĩnh Long, ngày 07  tháng 9 năm 2020         I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 8 năm 2020 1. Tình hình SXKD và cung ứng điện a) Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, các sự kiện (đại hội Đảng các cấp), cấp điện các kỳ thi, các cơ sở phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Tỉnh... trong tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2020. b) Điện thương phẩm: Tháng 8, Điện thương phẩm toàn Công ty thực hiện 95,4 triệu kWh tăng 4,2% so tháng trước, tăng 7,8% so T8/2019, lũy kế ĐTP đạt 742 triệu kWh tăng 7,3% so cùng kỳ (Công nghiệp xây dựng tăng 2,1%, tiêu dùng dân cư tăng 10,8%), đạt 64,3% kế hoạch năm (1.155 triệu kWh).  
Chi tiết...
TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2020 Vĩnh Long, ngày 07 tháng 8 năm 2020 I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2020 1. Tình hình SXKD và cung ứng điện a) Tình hình thực hiện cung cấp điện: Trong 7 tháng năm 2020, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, các sự kiện (đại hội Đảng các cấp), cấp điện các kỳ thi, các cơ sở phòng chống dịch bênh Covid-19 của Tỉnh... b) Điện thương phẩm: Tháng 7, Điện thương phẩm toàn Công ty thực hiện 91,5 triệu kWh giảm 8,8% so trước, tăng 3,9% so T7/2019, lũy kế điện thương phẩm đạt 646,7 triệu kWh tăng 7,3% so cùng kỳ (Công nghiệp xây dựng tăng 2,6%, tiêu dùng dân cư tăng 10,4%), đạt 56% kế hoạch năm (1.155 triệu kWh). c) Công tác tiết kiệm điện: Tháng 7, điện tiết kiệm 2,1 triệu kWh, lũy kế: 15,3 triệu kWh tăng 6,7% so cùng kỳ, đạt 63% KH năm (24,3 triệu kWh). d) Thực hiện độ tin cậy cung cấp điện: Đến cuối tháng 7/2020 Công ty thực hiện tổng thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 117/177 phút đạt thấp hơn 60 phút so định mức 7 tháng. e) Phát triển Điện năng lượng mặt trời mái nhà: Cuối tháng 7/2020, toàn Công ty phát triển 319 khách hàng, tổng công suất 2.450 kWp đạt 30,2% KH năm (8.000 kWp).
Chi tiết...
EVN TCBC: XUẤT HIỆN THÔNG TIN QUẢNG CÁO GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ   XUẤT HIỆN THÔNG TIN QUẢNG CÁO GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020         Hiện nay trên internet, mạng xã hội xuất hiện một số thông tin quảng cáo giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo bán hàng (như một số hình ảnh kèm theo). Các thông tin quảng cáo này đã sử dụng trái phép logo nhãn hiệu EVN để quảng cáo bán hàng, đồng thời sử dụng một số thuật ngữ, từ ngữ có thể gây hiểu nhầm đây là sản phẩm thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Việc vi phạm sử dụng nhãn hiệu EVN và sử dụng các thông tin không rõ ràng gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông tin tới các Quý khách hàng sử dụng điện được biết việc giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo bán hàng trên internet và mạng xã hội.
Chi tiết...
EVN SPC TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG CÁC THÁNG CUỐI NĂM
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, thiết lập tình trạng bình thường mới, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. 1. Kết quả hoạt động của tháng 6/2020: Sản lượng điện nhận: Trong tháng 6/2020 là 6 tỷ 183 triệu kWh, giảm 2,15% so với cùng kỳ năm trước (6 tỷ 319 triệu kWh, thấp hơn 136 triệu kWh). Sản lượng bình quân ngày là 199,47 triệu kWh, sản lượng ngày lớn nhất là 222,68 triệu kWh (24/06/2020) và công suất lớn nhất là 10.683 MW (ngày 24/06/2020). Lũy kế 06 tháng năm 2020 sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty là 37 tỷ 877 triệu kWh, tăng 2,03% so với cùng kỳ năm trước (37 tỷ 125 triệu kWh). Từ đầu năm sản lượng ngày lớn nhất là 248,11 triệu kWh (10/3/2020) tăng 6,99% so với cùng kỳ và công suất lớn nhất là 11.909 MW (ngày 10/03/2020) tăng 6,18% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm:Thực hiện trong tháng 06/2020 là 6 tỷ 365 triệu kWh, tăng 7,61% so với tháng trước và tăng 1,59% so với cùng kỳ năm 2019; Lũy kế 06 tháng năm 2020 sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty là 36 tỷ 398 triệu kWh, tăng 2,40% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 45,98% kế hoạch Tập đoàn giao (79 tỷ 150 triệu kWh). Tổng công ty nhận thấy tốc độ tăng điện thương phẩm đang có chiều hướng đi xuống qua từng tháng và dự kiến kéo dài đến cuối năm do ảnh hưởng của dịch COVID 19, cụ thể giảm từ 7,10% vào tháng 3 và còn 2,40 vào tháng 6; Thành phần CNXD 6 tháng đầu năm 2020 hiện nay giảm 0,50% so với cùng kỳ năm 2019, các đơn vị có thành phần điện CNXD cao ảnh hưởng sản lượng đến toàn Tổng công ty như Đồng Nai thành phần CNXD giảm 6,4%, BRVT giảm 9,3% Bình Dương tăng 0,6%, Long An tăng 4,6%....do các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp đa phần là gia công cho các nước Mỹ, EU gần như ngừng hoạt động hoặc đóng cửa tạm th
Chi tiết...
TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 CỦA EVN
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM        THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020   Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiều khó khăn: dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; nhu cầu điện tăng trưởng cao do có nhiều đợt nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhất trong 27 năm qua, trong khi đó hệ thống điện hầu như không có dự phòng về nguồn điện, tình hình thủy văn nước về các hồ thủy điện kém và nguồn cung nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện giảm so với kế hoạch... Mặc dù vậy, EVN và các đơn vị đã có nhiều cố gắng nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các kỳ họp Quốc hội Khóa XIV... Đặc biệt, EVN đã đảm bảo tăng cường cấp điện cho các bệnh
Chi tiết...
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ
    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2020                                                                      Vĩnh Long, ngày 09  tháng 7 năm 2020           I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 6 năm 2020 Tình hình SXKD và cung ứng điện  ​a) Tình hình thực hiện cung cấp điện Điện nhận tháng 6 là 110 triệu kWh tăng 3,5% so T6/2019, điện nhận ngày lớn nhất (24/6) 3,5 triệu kWh. Lũy kế điện nhận 6 tháng là 683 triệu kWh tăng 5,8% so cùng kỳ, điện nhận ngày lớn nhất 3,9 triệu kWh (12/5). Công suất lớn nhất tháng 6 (01/6) 179,8 MW tăng 5,9% so T6/2019. Lũy kế 6 tháng công suất max 192,3 MW (19/5) tăng 8,4% so cùng kỳ (177,4 MW).  
Chi tiết...
TCBC: VỀ VIỆC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CAO
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM   THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CAO Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020   Trong thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục đưa tin về việc hoá đơn tiền điện tăng cao trong các tháng 5 và tháng 6 năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm và thông tin kịp thời của các cơ quan báo chí, thông tấn, đặc biệt là sự phản ánh và đồng hành của các khách hàng sử dụng điện, đồng thời cũng xin chia sẻ những khó khăn của khách hàng do nhu cầu tiêu thụ điện vào mùa nắng nóng đã gia tăng đáng kể. Để các khách hàng sử dụng điện và các cơ quan báo chí được rõ hơn những nguyên nhân dẫn đến tiền điện tăng cao, EVN xin chia sẻ những thông tin như sau: 1. Tình hình sử dụng điện tháng 5 và đầu tháng 6/2020 Số liệu thống kê cho thấy, đã có tới hơn 3,1 triệu khách hàng sinh hoạt trên tổng số 26 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước (tương đương khoảng 11,92% khách hàng) có mức tiêu thụ điện của tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 4/2020, đặc biệt trong số này có tới gần 1 triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, thậm chí có tới hơn 215 nghìn khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 4 trước đó (chi tiết như Phụ lục kèm theo)
Chi tiết...
Tiêu thụ điện lại lập đỉnh mới do nắng nóng gay gắt kéo dài, EVN khuyến cáo sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
Những ngày vừa qua do nắng nóng gay gắt diện rộng kéo dài đã làm tiêu thụ điện tăng lên liên tục ở mức độ rất cao. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, vào khoảng 14h hôm nay 23/6/2020, công suất tiêu thụ hệ thống điện toàn quốc đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay với con số kỷ lục là 38300 MW.   Không chỉ ở quy mô cả nước, công suất tiêu thụ hệ thống điện của miền Bắc và thành phố Hà Nội vào trưa ngày hôm nay cũng đã lên các mức đỉnh kỷ lục mới, với số liệu cụ thể đối với hệ thống điện miền Bắc là 19500 MW và TP. Hà Nội là 4435 MW. Trước tình hình phụ tải tăng rất cao như hiện nay, EVN đã chủ động chuẩn bị phương án huy động cao các nguồn điện để đảm bảo cung cấp điện. Tuy nhiên nếu tình hình nắng nóng còn tiếp tục kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ sự cố các thiết bị nguồn điện, lưới điện dẫn đến có khả năng ảnh hưởng cung cấp điện cho hệ thống. Thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn tới nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố lưới điện do nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao dài ngày, ngay cả ban đêm cũng rất oi bức. Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện. Điều này dẫn tới những nguy cơ gây quá tải, sự cố, nhảy aptomat, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường.
Chi tiết...
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2020
I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 5 năm 2020 1. Tình hình SXKD và cung ứng điện a) Tình hình thực hiện cung cấp điện Trong 5 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Vĩnh Long và các đơn vị trực thuộc đã đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, các sự kiện, cấp điện ôn định cho các cơ sở phòng, chống dịch Covid-19, tưới tiêu, chống hạn, nhiễm mặn. b) Điện thương phẩm Tháng 5, điện thương phẩm toàn Công ty thực hiện 97,4 triệu kWh tăng 4,6% so T5/2019; Lũy kế: 455 triệu kWh tăng 7,4% so cùng kỳ (CN-XD tăng 3,9%, TD-DC tăng 10,3%), đạt 39,4% kế hoạch năm. c) Công tác tiết kiệm điện Tháng 5, điện tiết kiệm 2,2 triệu kWh; Lũy kế 10,9 triệu kWh tăng 8,6% so cùng kỳ, đạt 45,2% KH năm (24,3 triệu kWh). d) Thực hiện độ tin cậy cung cấp điện Tháng 5, Công ty thực hiện tông thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 8,3/25,4 phút thấp hơn 17,1 phút so định mức tháng; Lũy kế 5 tháng chỉ số SAIDI là 42/127 phút đạt thấp hơn 85 phút so so định mức 5 tháng.  
Chi tiết...
Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020, điện mặt trời mái nhà được kỳ vọng phát triển mạnh
Ngày 6/4/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam (gọi tắt là Quyết định 13). Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020 để thay thế Quyết định 11/2017/ QĐ-TTg hết hiệu lực từ ngày 30/6/2019.   Một trong những nội dung quan trọng mà người dân và khách hàng sử dụng điện quan tâm là giá điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) từ sau thời điểm 30/6/2019. Căn cứ nội dung của Quyết định 13, các Tổng công ty Điện lực sẽ thực hiện ký hợp đồng mua điện và thanh toán tiền điện đối với các dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đã chốt chỉ số công tơ để bắt đầu giao nhận điện và thanh toán tiền điện kể từ ngày 01/7/2019.   Các tiêu chí xác định dự án ĐMTMN được nêu rõ trong Quyết định 13 như sau: Dự án ĐMTMN là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 01 MW (hoặc không quá 1,2 MWp), đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống. Trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 13 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã có văn bản số 3641/BCT-ĐL ngày 21/5/2020, trong đó cho phép tạm thời sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu được quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công Thương có điều chỉnh giá mua bán điện phù hợp với Quyết định 13 để ký hợp đồng mua bán điện với Chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà đã đưa vào vận hành sau ngày 30/6/2019. Như vậy từ ngày 23/5/2020 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có thể thực hiện việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện cho khách hàng. Sau khi Thông tư hướng dẫn Quyết định 13 được ban hành, Tập đoàn sẽ ký Hợp đồng mới theo quy định của Thông tư.
Chi tiết...
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2020
    CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2020                                                                      Vĩnh Long, ngày 06  tháng 5 năm 2020           I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 4 năm 2020 Tình hình SXKD và cung ứng điện: Tình hình thực hiện cung cấp điện: Trong 4 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Vĩnh Long và các đơn vị trực thuộc đã đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, các sự kiện (Giỗ Tổ Hùng Vương; Lễ 30/4-1/5), cấp điện ổn định cho các cơ sở phòng, chống dịch Covid-19, tưới tiêu, chống hạn, nhiễm mặn. Điện nhận tháng 4 là 116,3 triệu kWh, điện nhận ngày lớn nhất (24/4) là 3,7 triệu kWh; Lũy kế 4 tháng tổng điện nhận
Chi tiết...
Các Thông cáo báo chí đã đưa
  Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19
  CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG TCBC TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2020
  TCBC VỀ VIỆC GIẢM GIÁ ĐIỆN VÀ GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỐNG DỊCH COVID-19 TỪ THÁNG 4 ĐẾN 6 NĂM 2020
  EVN NỖ LỰC ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH COVID-19
  Tập đoàn Điện lực Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ biểu dương về việc triển khai tốt dịch vụ điện trực tuyến
  TCBC: MẶC DÙ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19, TIÊU THỤ ĐIỆN TOÀN QUỐC 2 THÁNG ĐẦU NĂM VẪN TĂNG 7,5%
  Bộ Công Thương đồng ý tiếp tục nhận và giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án điện mặt trời áp mái trong khi giá mới sau thời điểm 30/6/2019 chưa được phê duyệt
  TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 03/2020 CỦA EVN SPC
  EVN ban hành mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới từ ngày 01 tháng 3 năm 2020
  TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02/2020 của EVN
  Triển khai phòng, chống​ dịch bệnh nCOV
  TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 12/2019
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2019
  Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết
  Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019
 Trang sau
Đầu trang