Thông tin liên lạc Công Ty Điện Lực Vĩnh Long

 

STT

Đơn vị

Trực sửa chữa - Giao dịch khách hàng

1

ĐL Long Hồ

19001006 - 19009000

2

ĐL Mang Thít

19001006 - 19009000

3

ĐL Vũng Liêm

19001006 - 19009000

4

ĐL Tam Bình

19001006 - 19009000

5

ĐL Trà Ôn

19001006 - 19009000

6

ĐL Bình Minh

19001006 - 19009000

7

ĐL Bình Tân

19001006 - 19009000

8

ĐL TPVL

19001006 - 19009000