Công văn số 3489/BC-ĐTĐL về báo cáo phương án tăng giá điện theo nghị quyết số 30/NQ-CP của Bộ Công thương
Công văn số 3489/BC-ĐTĐL
Chi tiết...
Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (sau đây gọi tắt là Thông tư số 16/2014/TT-BCT)
Xem file TẠI ĐÂY   Tải file gốc TẠI ĐÂY
Chi tiết...
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (sau đây gọi tắt là Thông tư số 25/2018/TT-BCT);
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (sau đây gọi tắt là Thông tư số 25/2018/TT-BCT); Xem file TẠI ĐÂY   Tải file gốc TẠI ĐÂY
Chi tiết...
Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
File tại đây
Chi tiết...
Kiểm tra giá bán điện nhà trọ
   “Thực hiện theo Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ Công Thương và văn bản số 3243/UBND-KTN ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long đã thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018. Thành phần đoàn kiểm tra gồm có Chánh Thanh tra, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường và lãnh đạo Phòng Quản lý năng lượng thuộc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, công an bảo vệ an ninh – kinh tế thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long, công an địa phương và đại diện Công ty Điện lực Vĩnh Long. Trong thời gian từ ngày 11/9/2018 đến ngày 13/12/2018 Đoàn đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở tại 37 nhà trọ trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh, các huyện Trà Ôn, Tam Bình và Vũng Liêm. Đoàn kiểm tra đang lập biên bản phạt vi phạm hành chính
Chi tiết...
PC Vĩnh Long thông báo điều chỉnh giá bán điện áp dụng kể từ ngày 01/12/2017
Thực hiện theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện, kể từ ngày 01/12/2017 điện năng sử dụng của Quý khách hàng sẽ được tính theo biểu giá bán điện như sau:  (Kèm theo quyết định 4495/QĐ-BCT  ngày 30 tháng 11năm 2017) TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện (đồng/kWh) 1 Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất   1.1 Cấp điện áp từ 110 kV trở lên     a) Giờ bình thường       1.434     b) Giờ thấp điểm   
Chi tiết...
Biểu giá điện ban hành ngày 13/3/2015
QUYETDINH 2256.pdf
Chi tiết...
Biểu giá điện áp dụng từ ngày 1/8/2013
Ngày 31-7, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, biểu giá mới áp dụng kể từ ngày 1-8-2013, giá bán điện bình quân là 1.508,85 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Chi tiết...
Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012
Ngày 20/12/2012, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 38/2012/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.437 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), biểu giá mới được áp dụng từ 22/12/2012. Cụ thể:
Chi tiết...
Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 1/7/2012
* Các ngành sản xuất
Chi tiết...
Giá điện, xăng, than theo cơ chế thị trường từ năm sau
“Lộ trình đến năm 2013, các mặt hàng điện, than, xăng dầu cơ bản sẽ điều hành theo nguyên tắc thị trường. Điều đó có nghĩa rằng giá điện sẽ tiếp tục tăng để bù đắp chi phí một cách hợp lý.” - Bộ trưởng Bộ Tài Chính Vương Đình Huệ khẳng định.
Chi tiết...
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN NĂM 2011 VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
Thông tư số 05/2011/TT-BCT 25/02/2011 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện
Chi tiết...
 
Đầu trang