Lễ công bố chuyển Đảng viên chính thức
        Ngày 30 tháng 08 năm 2019, Chi bộ Điện lực Trà Ôn, Điện lực Vũng Liêm đã tổ chức Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên dự bị sau thời gian thử thách, phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.        Bí thư Chi bộ của các đơn vị trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 05 đ/c và chúc mừng, hy vọng trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục khẳng định tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, thấm nhuần phương châm “Đảng viên đi trước làng nước theo sau”, cùng góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.
Chi tiết...
Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Long Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng; biểu dương khen thưởng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
Ngày 28/5/2019, Đảng Ủy Công ty Điện lực Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, Triển khai nhiệm vụ năm 2019. Khen thưởng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Dự Hội nghị có Ông Cao Văn Bé Tư – Phó Bí thư Đảng Ủy khối doanh nghiệp, Ban thường vụ Đảng ủy Công ty và 238 đảng viên tham dự hội nghị. Trong năm 2018, được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Ủy khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long và sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan, cấp Ủy tại Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Long đã nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, cấp Ủy đã luôn bám sát qui định của Ban Bí thư trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của Chi, Đảng bộ trong loại hình doanh nghiệp để xây dựng qui chế và chương trình làm việc của cấp Ủy. Trên cơ sở chủ trương, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và cấp mình, cấp Ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng chương trình hành động, thành chuyên đề, kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn, tổ chức triển khai đến các chi bộ trực thuộc và lãnh chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, Hội hoạt động theo đúng điều lệ và chương trình công tác của cấp mình. Đ/c Nguyễn Long Ẩn - Bí thư Đảng uỷ Công ty phát biểu tại Hội nghị
Chi tiết...
Hội nghị triển khai Nghị quyết TW8 – Khóa XII & Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 01/3/2019, Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Long tổ chức triển khai Nghị quyết TW8 – Khóa XII và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cho 238 đ/c là Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, các Đồng chí là Bí thư, phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc và Đội QLVH lưới điện Cao thế Vĩnh Long tại Hội trường Công ty. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Năng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty. Trước khi các đồng chí báo cáo viên quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết, đồng chí phát biểu chỉ đạo đã nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của đợt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng cho cán bộ, Đảng viên. Hội nghị đã được các đồng chí báo cáo viên trong Ban thường vụ của Đảng ủy khối doanh nghiệp Tỉnh triển khai như:
Chi tiết...
Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ Văn phòng II
Thực hiện Nghị quyết năm 2018 của Chi bộ Văn phòng II, sau thời gian giới thiệu, bồi dưỡng, Chi bộ đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Võ Thị Minh Đan nhân viên Văn thư thuộc Văn phòng Công ty Điện lực Vĩnh Long.
Chi tiết...
Điện lực Trà Ôn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
         Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là một trong những chỉ tiêu quan trọng được đưa vào Nghị quyết Chi bộ Điện lực Trà Ôn nhiệm kỳ 2017-2019.           Ngày 04/7/2018, Chi bộ Điện lực Trà Ôn đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 5 quần chúng ưu tú là: Huỳnh Thanh Trí, Nguyễn Minh Sang, Huỳnh Hồng Ngọc, Nguyễn Văn Kha và Đồng Thanh Đạt, nâng tổng số đảng viên của Chi bộ lên 23 đồng chí. Chi bộ Điện lực Trà Ôn đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên theo Nghị quyết đề ra. Đồng chí Bí thư Lưu Thanh Tâm trao Quyết định cho các đảng viên mới
Chi tiết...
Đảng bộ công ty điện lực Vĩnh Long tổng kết công tác xây dựng Đảng
Sáng ngày 30/3/2018, Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Khen thưởng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Dự Hội nghị có Ông Trần Triệu Hùng – Trưởng Ban tuyên giáo Đảng Ủy khối doanh nghiệp, Ban thường vụ Đảng ủy Công ty và 211 đảng viên tham dự hội nghị. Năm 2017, được sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng Ủy khối doanh nghiệp, tỉnh Vĩnh Long cấp ủy Đảng tại Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Long đã lãnh chỉ đạo Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra; Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Công ty triển khai đạt được kết quả tốt, Đảng bộ được cấp trên đánh giá, xếp loại “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ngày càng được quan tâm theo dõi và triển khai thường xuyên đến các chi bộ và cán bộ, đảng viên, CNVC LĐ; Đặc biệt là việc triển khai “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh” đến cán bộ, đảng viên và CNVC LĐ đạt nhiều kết quả khả quan; Công tác SXKD đạt nhiểu kết quả tốt, đảm bảo đời sống việc làm cán bộ, đảng viên, CNVC LĐ ngày càng ổn định và nâng lên; Góp phần phục vụ mục tiêu chính trị tại địa phương. Đ/c Nguyễn Phước Năng – Bí thư Đảng Ủy Công ty phát biểu khai mạc hội nghị
Chi tiết...
Lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ Điện lực Thành phố Vĩnh Long
Chiều ngày 02/11/2017, tại phòng họp Điện lực thành phố Vĩnh Long, Chi bộ Điện lực thành phố Vĩnh Long đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Đặng Ngọc Tuấn hiện đang công tác tại Đội Quản lý vận hành. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự thủ tục kết nạp đảng viên mới. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Xuân – Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới, đồng thời phân công 2 đồng chí đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ cho đồng chí Tuấn trong thời gian thử thách 12 tháng.
Chi tiết...
Chi bộ Điện lực Long Hồ chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới
Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở đảng nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần tạo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Chi bộ Điện lực Long Hồ luôn chú trọng, quan tâm tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới. Tại Nghị quyết Đại hội Đảng viên Chi bộ Điện lực Long Hồ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2019 đã đề ra Chi bộ phải kết nạp thêm 04 đảng viên mới. Do đó, ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới, phân công đảng viên phụ trách, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, giao nhiệm vụ để rèn luyện, thử thách, quan tâm đến đối tượng là cán bộ trẻ có năng lực. Lựa chọn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cử đi học lớp nhận thức về Đảng, phát triển đảng viên mới... Trong nhiệm kỳ Chi bộ đã phát triển thêm được 03 đảng viên mới đạt 75% Nghị quyết đã đề ra, nâng tổng số đảng viên hiện có tại Chi bộ là 20 đảng viên. Đồng chí Lê Trọng Duy – Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới
Chi tiết...
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Điện lực Vũng Liêm
Thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm ký 2017-2019 của Chi bộ Điện lực Vũng Liêm. Sau thời gian bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Ngày 02 tháng 10 năm 2017 Chi bộ Điện lực Vũng Liêm đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Cao Hoài Hiếu- nhân viên phòng KHKT-VT thuộc Điện lực Vũng Liêm.
Chi tiết...
Lễ kết nạp đảng viên tại Điện lực Tam Bình
                    Trong không khí trang nghiêm diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục, điều lệ Đảng tại Hội trường Điện lực Tam Bình, Chi bộ Điện lực Tam Bình – Đảng Ủy Công ty Điện Lực Vĩnh Long đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thái Sơn hiện đang công tác tại Điện lực Tam Bình. Thay mặt Chi bộ Điện lực Tam Bình, đồng chí Lê Vĩnh Phương – Phó Bí thư Chi bộ đã chúc mừng và trao quyết định kết nạp Đảng cho Đảng viên mới. Đồng thời căn dặn đồng chí Nguyễn Thái Sơn, với sức trẻ, khỏe, có trình độ, có năng lực phải tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam……nhằm tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị. 
Chi tiết...
Lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ Điện lực Mang thít
Ngày 08/8/2017 Chi bộ Điện lực Mang Thít đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Dương Trọng Hiếu – Trưởng phòng Kinh doanh.    Lễ kết nạp diễn ra theo đúng quy định điều lệ Đảng dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Từ Tiến Trung – Phó Bí thư Chi bộ và các đảng viên trong Chi bộ. Để vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Dương Trọng Hiếu đã không ngừng phấn đấu và tu dưỡng rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác theo lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, được Chi bộ và quần chúng tín nhiệm cao. Phó Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú tại Chi bộ Điện lực Mang Thít
Chi tiết...
Đại hội chi bộ Điện lực Tam Bình nhiệm kỳ 2017÷2019
Được sự  thống nhất của Đảng ủy Đảng bộ Công ty Điện Lực Vĩnh Long, ngày 08/6/2017, Chi bộ Điện Lực Tam Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần IV nhiệm kỳ 2017 ÷ 2019. Trong không khí nghiêm túc và hết sức trang trọng, nhằm đánh giá những việc đã làm được trong nhiệm kỳ 2015 ÷ 2017 và phương hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017 ÷ 2019. Hình 1: Các đại biểu về dự Đại hội làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao.
Chi tiết...
Đại hội đảng viên chi bộ Điện lực Mang Thít lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2019
Thực hiện Điều lệ Đảng cộng Sản Việt Nam; Thực hiện theo kế hoạch số 22-KH/ĐUPCVL  ngày 22/3/2017 của Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Long “Về việc Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2019”         Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, sáng ngày 06 tháng 6 năm 2017, tại hội trường Điện lực Mang Thít, Chi bộ Điện lực Mang Thít long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019. Tham dự Đại hội có đầy đủ các đồng chí Đảng viên của Chi bộ. Tới dự chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cùng đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên và quần chúng ưu tú trong Chi bộ.
Chi tiết...
Điện lực Long Hồ Tổ chức đại hội đảng viên lần thứ V Nhiệm kỳ 2017-2019
Trong nhiệm kỳ 2015-2017, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát xao và kịp thời của Đảng bộ Công  ty Điện lực Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan, Chi bộ Điện lực Long Hồ đã lãnh chỉ đạo thực hiện mọi mặt về xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh của Đơn vị theo Nghị quyết đã đề ra, thực hiện đúng đường lối, chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa ngày càng đồng bộ và sát với tình hình thực tế hiện nay. Đ/c Nguyễn Long Ẩn – Phó Bí thư Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Long  phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Chi tiết...
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017- 2019
Trong tháng 4/2017, Đoàn ủy Công ty Điện lực tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017- 2019 tại các tỉnh Tây Ninh, Cà Mau, Vĩnh Long, Bình Thuận, Đồng Tháp để tuyển chọn đội ngũ ban chấp hành mới tiếp tục phát huy vai trò đoàn thanh niên ngành điện cùng địa phương xung kích các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn quản lý.   Tại Tây Ninh Ngày 8/4/2017, Đoàn ủy Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Điện lực Tây Ninh, nhiệm kỳ 2017- 2019, với sự tham gia của 95 đại biểu đại diện cho 180 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thuộc các chi đoàn trực thuộc. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn ủy Công ty Điện lực Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 13 đồng chí, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đắc cử Bí thư Đoàn ủy Công ty. Đại hội cũng bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 12 đồng chí. Ban Chấp h
Chi tiết...
Các Đảng ủy đã đưa
  Tổng kết công tác xây dựng đảng và học tập làm theo tấm gương của bác năm 2016
  Kết nạp Đảng viên
  Đảng bộ PC Vĩnh Long: Tuyên dương đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Long tổ chức kết nạp Đảng viên
  Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020
  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
  Đảng bộ PC Vĩnh Long qua 5 năm thực hiện chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 
Đầu trang