CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ KIẾN THỨC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Từ ngày 23/6 đến 29/6/2020, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH, hướng dẫn sử dụng các dụng cụ, phương tiện PCCC được trang bị tại Văn phòng Công ty Điện lực Vĩnh Long, tại trụ sở 08 Điện lực và Đội QLVHLĐ Cao thế trực thuộc, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm và kỹ năng cứu nạn cứu hộ cho 100% người lao động và các thành viên Đội PCCC&CNCH cơ sở. Ảnh: Triển khai công tác huấn luyện phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho người lao động.
Chi tiết...
 
Đầu trang