Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 NĂM 2020

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2020

  1. Tình hình SXKD và cung ứng điện

a) Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, các sự kiện, đặc biệt cấp điện phục vụ Đoàn ĐBQH Tỉnh tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh (ngày 23-24/11/2020), cấp điện các cơ sở phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh... trong tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2020.

b) Điện nhận tháng 11 là 113,3 triệu kWh tăng 5,9%, điện nhận trung bình 3,5 triệu kWh/ngày tăng 6,1% và sản lượng ngày lớn nhất 3,8 triệu kWh tăng 5,6% so tháng 11/2019. Lũy kế điện nhận 11 tháng là 1.254 triệu kWh tăng 5,6%, điện nhận ngày lớn nhất 4,2 triệu kWh tăng 10,5% so cùng kỳ.

Công suất lớn nhất tháng 11 (16/10) 170,1 MW tăng 3,4% so tháng 11/2019. Lũy kế 10 tháng công suất max 192,3 MW tăng 8,4% so cùng kỳ (177,4MW).

c) Tháng 11 điện tiết kiệm 2,2 triệu kWh. Lũy kế 24,5 triệu kWh tăng 5,7% so cùng kỳ, đạt vượt 101% kế hoạch năm (24,3 triệu kWh).

d) Thực hiện độ tin cậy cung cấp điện: Đến cuối tháng 11/2020 Công ty thực hiện tổng thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 279/279,1 phút đạt thấp hơn 0,1 phút so định mức 11 tháng, đạt 91,7% kế hoạch năm.

e) Qua 11 tháng năm 2020, toàn Công ty phát triển 944 khách hàng, tổng công suất 13.156 kWp đạt vượt 167% KH năm (8.000 kWp). Tổng số (năm 2018 đến T11/2020) đã phát triển 1.211 khách hàng với tổng công suất lắp 17 MWp.

2. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng

Kế hoạch điều chỉnh bổ sung Tổng công ty giao 52 công trình (25 lưới điện, 05 kiến trúc, 13 mua sắm tài sản, 7 CNTT, 02 trả nợ tỉnh ứng vốn) vốn 66,6 tỷ đồng.

Công ty đã triển khai 52/52 công trình đạt 70% khối lượng, hoàn tất 27 công trình, đang thi công 18 công trình (17 lưới điện, 1 kiến trúc) và mua sắm tài sản 5 gói dự kiến hoàn thành (trước 25/12), chuyển tiếp 2 công trình (kiến trúc); Lũy kế giải ngân 34,8 tỷ đồng đạt 52,2% kế hoạch vốn.

3. Tình hình thực hiện các công tác khác

- Cấp điện mới: Trong tháng phát triển 735 khách hàng/tháng. Lũy kế được 8.646 khách hàng, tổng số khách hàng bán điện trực tiếp 325.405 khách hàng, tốc độ tăng 2,8%. (ánh sáng sinh hoạt: 309.979; ngoài sinh hoạt: 15.426).

- Cấp điện khách hàng trung áp: 08 trường hợp thời gian bình quân đạt 3,9 ngày, lũy kế: 122 trường hợp thời gian bình quân đạt 3,8 ngày sớm hơn quy định (≤4 ngày).

- Cấp điện khách hàng ánh sáng sinh hoạt: Khu vực thành thị (76 khách hàng/tháng thời gian bình quân 2,6/3 ngày, lũy kế: 1.307 trường hợp thời gian bình quân đạt 2,7 ngày); Khu vực nông thôn (401 khách hàng/tháng thời gian bình quân 3,0/5 ngày, lũy kế: 5.107 trường hợp thời gian bình quân đạt 3,5 ngày).

- Cấp điện khách hàng khác: 47 khách hàng/tháng thời gian bình quân 4,4/7 ngày, lũy kế 544 trường hợp thời gian bình quân đạt 4,1 ngày.

- Các dịch vụ trực tuyến: Công ty đã hoàn thành thực hiện công tác triển khai 05 chỉ tiêu DVKH: Qua TT CSKH và DVCQG; Trực tuyến cấp độ 4; Qua cổng DVCQG; Theo phương thức điện; Truyền thông vận động khách hàng trao đổi thông tin yêu cầu về điện  cài App và Zalo CSKH: Đạt vượt so với KH năm 2020.

II. Kế hoạch công tác tháng 12/2020

Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sau:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định tháng 12/2020, đặc biệt dịp tết Dương lịch 2021.

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Tổng công ty.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện theo kế hoạch 2020.

- Tổ chức kiểm tra chấm điểm công tác QLKT, QLVH, AT, công đoàn đợt 6 tháng cuối năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức thực hiện “Tháng tri ân khách hàng”, giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD 2020.

- Đẩy mạnh thực hiện đạt kế hoạch kinh doanh dịch vụ khách hàng 2020 theo 5 chỉ tiêu và công tác ngưng thu tiền mặt tại nhà khách hàng.

- Thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình mới, quyết toán giải ngân vốn các công trình hoàn thành đạt >90% kế hoạch vốn giao 2020.

- Thực hiện hoàn thành công tác lắp công tơ treo trụ xóa câu phụ và khắc phục hệ thống đo đếm vốn bổ sung 2020 (6,8 tỷ đồng).

- Triển khai Kế hoạch cung cấp điện; Kế hoạch tiết kiệm điện năm 2021.

- Triển khai danh mục công trình SCL, ĐTXD kế hoạch tạm giao 2021.

- Tăng cường kiểm tra hiện trường, kiểm tra hành lang an toàn lưới điện và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị trực thuộc.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 0270.2210206         Fax: 0270.3827071

Địa chỉ: 26, Hoàng Thái Hiếu, P1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website: http://pcvinhlong.evnspc.vn      Email: pcvinhlong@evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2020 (09:32 - 01/12/2020)
   CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2020 (08:08 - 26/10/2020)
   CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2020 (11:04 - 11/09/2020)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG (14:05 - 10/08/2020)
   EVN TCBC: XUẤT HIỆN THÔNG TIN QUẢNG CÁO GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI (11:29 - 29/07/2020)
   EVN SPC TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG CÁC THÁNG CUỐI NĂM (11:29 - 29/07/2020)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 CỦA EVN (09:20 - 14/07/2020)
   CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:39 - 13/07/2020)
   TCBC: VỀ VIỆC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CAO (14:54 - 06/07/2020)
   Tiêu thụ điện lại lập đỉnh mới do nắng nóng gay gắt kéo dài, EVN khuyến cáo sử dụng điện an toàn và tiết kiệm (07:54 - 30/06/2020)
   CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2020 (15:38 - 15/06/2020)
   Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020, điện mặt trời mái nhà được kỳ vọng phát triển mạnh (08:42 - 03/06/2020)
   CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2020 (13:39 - 07/05/2020)
   Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 (11:02 - 19/04/2020)
   CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG TCBC TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2020 (15:39 - 13/04/2020)

Đầu trang