Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2018

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2018

 

                                                                     Vĩnh Long, ngày  30  tháng 3 năm 2018

 

   

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 3 năm 2018.

   1- Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện:

   1.1. Tình hình cấp điện:

          Công ty Điện lực Vĩnh Long thực hiện đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt, các sự kiện diễn ra trên địa bàn trong tháng 3/2018, cấp điện an toàn ổn định phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư cấp Quốc gia tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long.

  1.2. Điện thương phẩm:

          ĐTP tháng 3 thực hiện 67,3 triệu kWh giảm 2,8% so cùng kỳ (Điện CN-XD tăng 6,7%, QL-TD-DC tăng 7,6%); Lũy kế 3 tháng ĐTP là 202,4 triệu kWh tăng 1,4% so cùng kỳ (Điện CN-XD tăng 3%, QL-TD-DC tăng 2,8%) và đạt 21,9% so kế hoạch năm (930 triệu kWh).

   1.3. Tiết kiệm điện:

          Tháng 3 thực hiện 2,6 triệu kWh/tháng, lũy kế 3 tháng là 6,7 triệu kWh tăng 8,3% so cùng kỳ, đạt 31% so kế hoạch (14 triệu kWh).

  1.4. Phát triển khách hàng:

          Trong tháng phát triển 440 khách hàng, lũy kế được là 1.770 khách hàng, nâng tổng số khách hàng quản lý bán trực tiếp 302.602 khách hàng (ASSH: 288.671; NSH: 13.931), tốc độ tăng 2,7%.

   2- Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:

   2.1. Công tác SCL:

         Kế hoạch giao thực hiện 21 công trình lưới điện, vốn 26,828 tỷ đồng.

         Công ty đã triển khai 21/21 công trình, đến 26/3/2018 tiến độ chung đạt 90%; Thi công hoàn thành 10/21 công trình, đang hoàn thiện 11 công trình còn lại dự kiến đến 31/3/2018 hoàn thành. Giá trị thực hiện 16,3/26,8 tỷ đồng đạt 61% kế hoạch vốn giao, giá trị hạch toán được 8,2/16,3 tỷ đồng đạt 50% giá trị thực hiện.

   2.2. Công tác ĐTXD:

         Kế hoạch SPC giao thực hiện 41 công trình (18 lưới điện, 4 kiến trúc, 7 mua sắm, 11 CNTT).

         Công ty đã triển khai 41/41 công trình, tiến độ chung đạt 25%; Thực hiện hoàn thành 10 công trình (5 lưới điện, 3 CNTT, 2 mua sắm tài sản), đang tổ chức mua sắm VTTB 13 hạng mục (5 tài sản, 8 CNTT) dự kiến đến tháng 6/2018 hoàn thành.

      II. Kế hoạch công tác tháng 4/2018.

         Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm như sau:

       - Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất – dịch vụ - sinh hoạt, các sự kiện khác diễn ra trong tháng 4/2018 (dịp Giỗ Tổ Hùng Vương; 30/4 và 1/5/2018).

       - Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện 2018.

       - Huấn luyện sát hạch mạng lưới an toàn vệ sinh viên 2018.

       - Thực hiện nâng cao công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, các giải pháp thực hiện chỉ tiêu kinh doanh 2018.

       - Tổ chức thực hiện công tác tổng kiểm tra lưới điện mùa khô 2018.

       - Thực hiện kiểm tra thí nghiệm lưới điện mùa khô; Chương trình giảm TT&SC và HLATLĐCA.

      - Tiếp tục triển khai các công trình ĐTXD 2018.

      - Nghiệm thu quyết toán 21 công trình SCL 2018 theo kế hoạch.

      - Tăng cường kiểm tra hiện trường, kiểm tra hành lang an toàn lưới điện và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị trực thuộc.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 0270.2210206         Fax: 0270.3827071

Địa chỉ: 26 Hoàng Thái Hiếu - P.1 - Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

Website: http://pcvinhlong.evnspc.vn      Email: pcvinhlong@evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2018 (14:45 - 05/03/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Tháng 11 năm 2017của Công ty Điện lực Vĩnh Long (09:27 - 07/12/2017)
   TCBC: Về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 (17:42 - 30/11/2017)
   Công điện THƯỢNG KHẨN của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ và áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông (18:35 - 01/11/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2017 (18:31 - 01/11/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2017 (13:45 - 05/10/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2017 (07:26 - 30/08/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2017 (16:50 - 14/08/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2017 (08:27 - 21/07/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2017 (12:56 - 15/06/2017)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2017 (10:28 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2017 (10:38 - 19/04/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2017 (10:09 - 21/03/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2017 (07:33 - 27/02/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG (08:56 - 13/12/2016)

Đầu trang