Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2018

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 02 năm 2018.

   1- Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện:

   1.1. Tình hình cấp điện:

          Công ty Điện lực Vĩnh Long thực hiện đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt, các sự kiện diễn ra trên địa bàn trong tháng 02/2018.

   1.2. Điện thương phẩm:

          ĐTP tháng 02 thực hiện 66,6 triệu kWh giảm 0,4% so cùng kỳ (Điện CN-XD tăng 3,7%, QL-TD-DC giảm 2,4%); Lũy kế 02 tháng ĐTP là 134,5 triệu kWh tăng 1% so cùng kỳ (Điện CN-XD tăng 2,9%, QL-TD-DC tăng 1,5%) và đạt 14,5% so kế hoạch năm (930 triệu kWh).

1.3. Tiết kiệm điện:

          Tháng 02 thực hiện 1,7 triệu kWh/tháng, lũy kế 02 tháng là 3,6 triệu kWh giảm 15% so cùng kỳ, đạt 26,1% so kế hoạch (14 triệu kWh).

   1.4. Phát triển khách hàng:

          Trong tháng phát triển 610 khách hàng, lũy kế 02 tháng là 1.512 khách hàng, nâng tổng số khách hàng quản lý bán trực tiếp 302.344 khách hàng (ASSH: 288.693; NSH: 13.6510), tốc độ tăng 3,1%.

   2- Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:

   2.1. Công tác SCL:

         Kế hoạch giao thực hiện 21 công trình lưới điện, vốn 26,828 tỷ đồng.

Công tác mua sắm VTTB: Thực hiện đạt 93% khối lượng dự kiến đến 05/3/2018 nhận đủ VTTB.

         Công ty đã triển khai 21/21 công trình, thi công hoàn thành 7/21 công trình tiến độ chung đạt 33%, đang thi công 03 công trình dự kiến hoàn thành trước 15/3, đối với 11 công trình còn lại đang nhận vật tư dự kiến thi công hoàn thành trong tháng 03/2018.

   2.2. Công tác ĐTXD:

         Kế hoạch SPC giao thực hiện 41 công trình (18 lưới điện, 4 kiến trúc, 7 mua sắm, 11 CNTT).

         Công ty đã triển khai 41/41 công trình, tiến độ chung đạt 10%; đã thực hiện các công trình chuyển tiếp (04 lưới điện; 03 mua sắm tài sản) đang nghiệm thu quyết toán dự kiến hoàn thành trong tháng 03/2018. Đối với các công trình mới đang đấu thầu dự kiến thi công quý II và hoàn thành trong quý III/2018, trong đó công trình Cáp ngầm lộ ra 22kV Bình Minh đã chuẩn bị VTTB đang phối hợp lịch cắt điện lưới 110kV để thi công.

      II. Kế hoạch công tác tháng 03/2018.

         Công ty tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm như sau:

       - Đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất – dịch vụ - sinh hoạt, các sự kiện khác diễn ra trong tháng 03/2018.

       - Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện 2018.

       - Tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2018.

       - Thực hiện nâng cao công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

       - Tổ chức thực hiện công tác tổng kiểm tra lưới điện mùa khô 2018.

       - Thực hiện kiểm tra thí nghiệm lưới điện mùa khô; Chương trình giảm TT&SC và HLATLĐCA.

      - Tiếp tục triển khai các công trình ĐTXD 2018.

      - Tăng cường kiểm tra hiện trường, kiểm tra hành lang an toàn lưới điện và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị trực thuộc.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Điện thoại: 0270.2210206         Fax: 0270.3827071

Địa chỉ: 26 Hoàng Thái Hiếu - P.1 - Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

Website: http://pcvinhlong.evnspc.vn      Email: pcvinhlong@evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Tháng 11 năm 2017của Công ty Điện lực Vĩnh Long (09:27 - 07/12/2017)
   TCBC: Về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 (17:42 - 30/11/2017)
   Công điện THƯỢNG KHẨN của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ và áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông (18:35 - 01/11/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2017 (18:31 - 01/11/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2017 (13:45 - 05/10/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2017 (07:26 - 30/08/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2017 (16:50 - 14/08/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2017 (08:27 - 21/07/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2017 (12:56 - 15/06/2017)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2017 (10:28 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2017 (10:38 - 19/04/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2017 (10:09 - 21/03/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2017 (07:33 - 27/02/2017)
   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG (08:56 - 13/12/2016)
   TCBC:Ngày Hội tiết kiệm điện 2016 tại Tiền Giang (02:38 - 18/03/2016)

Đầu trang