Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Năm 19/07/2018
Mang Thít07h00 - 12h00Ấp Phước Trinh - xã Bình Phước - huyện Mang ThítSửa chữa điện
07h00 - 16h00Ấp Phước Lộc - xã Bình Phước - huyện Mang ThítSửa chữa điện
Vĩnh long08h00 - 12h00Ấp Tân Thới, ấp Tân An, ấp Tân Thuận - xã Tân Hạnh - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
12h00 - 16h00Ấp Tân Thới - xã Tân Hạnh - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 20/07/2018
Bình Minh07h30 - 16h00Ấp Phú Thành,Phú Nghĩa - Xã Tân Phú - Huyện Tam BìnhSửa chữa điện
Long hồMột phần xã An Bình, Hòa Ninh - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
Trà Ôn08h00 - 14h00Trạm Cần Thay 2; ấp Cần Thay, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn Sửa chữa điện
Vĩnh long07h30 - 08h30Ấp Tân Vĩnh - xã Trường An - Thành Phố Vĩnh Long. Sửa chữa điện
08h00 - 11h00ấp Tân Thuận - xã Tân Hạnh - huyện Long HồSửa chữa điện
08h45 - 09h45Ấp Vĩnh Hòa - xã Tân Ngãi - Thành Phố Vĩnh Long. Sửa chữa điện
10h00 - 11h00Ấp Tân Vĩnh Phú - xã Tân Ngãi - Thành Phố Vĩnh LongSửa chữa điện
13h00 - 15h00Ấp Hòa Thạnh - xã Thạnh Quới - huyện Long HồSửa chữa điện
13h30 - 14h30Ấp Phước Lợi - xã Phú Quới - huyện Long Hồ. Sửa chữa điện
14h45 - 15h45Ấp Phú Thạnh - xã Thạnh Quới - huyện Long Hồ. Sửa chữa điện
15h30 - 16h30Ấp Phước Lợi - ấp Hòa Thạnh - xã Thạnh Quới - huyện Long HồSửa chữa điện
16h00 - 17h00Ấp Phước Yên; ấp Phước Bình - xã Phú Quới - huyện Long Hồ. Sửa chữa điện
Khu Tập Thể Tỉnh ủy - Phạm Hùng - Phường 9 - Thành Phố Vĩnh LongSửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 21/07/2018
Bình Minh07h30 - 16h00Ấp phú Yên,Phú Long - xã Tân Phú - Huyện Tam BìnhSửa chữa điện
Mang Thít07h00 - 16h00Xã Tân An Hội - huyện Mang ThítSửa chữa điện
Vĩnh long07h30 - 11h00Đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Trần Văn Ơn, 19 tháng 8, Hùng Vương, Hưng Đạo Vương - Phường 1 - Thành Phố Vĩnh Long; Khu vực khóm 1 - Phường 3 - Thành Phố Vĩnh Long.Sửa chữa điện
07h30 - 16h00Khóm 1- Phường 3 - Đường Mậu Thân - Phường 3 - Thành Phố Vĩnh LongSửa chữa điện
Đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai - Phường 1 - Thành Phố Vĩnh LongSửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 23/07/2018
Tam Bình08h00 - 09h00Khách hàng khu vực ấp Hòa Thuận xã Hòa Lộc - huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long Sửa chữa điện
09h30 - 10h30Khách hàng khu vực ấp Cái Cui xã Hòa Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long Sửa chữa điện
13h00 - 14h00Khách hàng khu vực ấp Mỹ Qưới xã Mỹ Thạnh Trung huyện Tam Bình - Vĩnh Long Sửa chữa điện
14h30 - 15h30Khách hàng khu vực ấp Mỹ Trung 1 xã Mỹ Thạnh Trung huyện Tam Bình Sửa chữa điện
Vĩnh long07h30 - 08h30ấp Tân Hòa - xã Tân Hạnh - huyện Long HồSửa chữa điện
08h45 - 09h45ấp Phước Hiệp - xã Lộc Hòa - huyện Long Hồ. Sửa chữa điện
10h00 - 11h00Ấp Tân Hưng - xã Lộc Hòa - huyện Long Hồ. Sửa chữa điện
13h30 - 14h30Ấp Phước Long - xã Lộc Hòa - huyện Long Hồ. Sửa chữa điện
15h00 - 16h00Ấp Thanh Hưng - ấp Thanh Mỹ - xã Thanh Đức - huyện Long Hồ. Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 24/07/2018
Bình Minh08h30 - 12h30Ấp Phú Hữu Tây - xã Phú Thịnh - Huyện Tam BìnhSửa chữa điện
Bình Tân08h30 - 11h00Ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng, huyện Bình TânSửa chữa điện
Tam Bình08h00 - 09h00Khách hàng ấp Tường Nhơn B xã Tường Lộc huyện Tam Bình Sửa chữa điện
09h30 - 10h30Khách hàng khu vực ấp Giữa xã Loan Mỹ - huyện Tam Bình Sửa chữa điện
13h00 - 14h00Khách hàng khu vực ấp Bình Ninh xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình Sửa chữa điện
16h00 - 17h00Khách hàng ấp Phú Điền xã Song Phú huyện Tam Bình Sửa chữa điện
Trà Ôn08h00 - 13h00Ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn Sửa chữa điện
Vĩnh long07h00 - 12h00Ấp Tân Bình - xã Tân Hạnh - Huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
08h00 - 11h00Khu vực ấp Lộc Hưng - xã Hòa Phú - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 25/07/2018
Mang Thít07h00 - 16h00Ấp An Hội 1, Tân Quy 1 - xã tân An Hội - huyện Mang ThítSửa chữa điện
Tam Bình08h00 - 09h00Khách hàng khu vực ấp 10 - xã Mỹ Lộc -huyện Tam Bình Sửa chữa điện
09h30 - 10h30Khách hàng khu vực ấp 9 - xã Mỹ Lộc - huyện Tam Bình Sửa chữa điện
13h00 - 14h00Khách hàng khu vực ấp 6 - xã Hậu Lộc - huyện Tam Bình Sửa chữa điện
14h30 - 15h30Khách hàng khu vực ấp Danh Tấm - xã Hậu Lộc - huyện Tam Bình Sửa chữa điện
16h00 - 17h00Khách hàng khu vực ấp Tân Thành - xã Tân Lộc - huyện Tam Bình Sửa chữa điện
Trà Ôn08h00 - 14h00 Ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn Sửa chữa điện
Vĩnh long08h00 - 15h00Ấp Tân Hòa - xã Tân Hạnh - huyện Long Hồ. Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 26/07/2018
Bình Minh07h30 - 16h30Ấp Đông Hưng 1,2,3 ,Đông Hòa - Xã Đông Thành - Thị Xã Bình MinhSửa chữa điện
Ấp Đông Hòa 1,2,Hóa thành,DC Hóa Thành - Xã Đông Thành - Thị Xã Bình MinhSửa chữa điện
Tam BìnhXã Loan Mỹ; Xã Bình Ninh; Ấp Đông Phú, Đông Hậu - xã Ngãi Tứ; Ấp Mỹ Phú 5 - xã Tường Lộc - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
08h00 - 09h00Khách hàng khu vực ấp 9 - xã Mỹ Lộc - huyện Tam Bình Sửa chữa điện
09h30 - 10h30Khách hàng khu vực ấp 9 - xã Mỹ Lộc - huyện Tam Bình Sửa chữa điện
13h00 - 14h00Khách hàng khu vực ấp 1 - xã Hòa Thạnh - huyện Tam Bình Sửa chữa điện
14h30 - 15h30Khách hàng khu vực ấp 2 - xã Hòa Thạnh - huyện Tam Bình Sửa chữa điện
Vĩnh long08h00 - 15h00Ấp Hòa Thạnh - xã Thạnh Quới - huyện Long Hồ. Sửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất