Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Chủ Nhật 27/05/2018
Mang Thít06h50 - 16h00Xã Mỹ An, huyện Mang ThítSửa chữa điện
07h00 - 16h00Khóm 4, TT Cái Nhum huyện Mang Thít.Sửa chữa điện
16h00 - 16h10Xã Mỹ An, huyện Mang ThítSửa chữa điện
Tam Bình07h00 - 16h00Ấp Nhà Thờ - xã Tường Lộc - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
Vĩnh long07h30 - 16h30Ấp Long Hòa; ấp Long Bình - xã Lộc Hòa - huyện Long HồSửa chữa điện
07h50 - 10h10Khu làm việc Cty TNHH Tỷ Xuân 2-Lô A, KCN Hòa Phú-Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Long Hồ.Sửa chữa điện
08h00 - 16h00Ấp Thanh Mỹ, ấp Sơn Đông - xã Thanh Đức - huyện Long HồSửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 28/05/2018
Vĩnh long07h30 - 11h00Ấp Phước Định - xã Lộc Hòa - huyện Long Hồ .Sửa chữa điện
08h00 - 09h00Ấp Phước Lợi - xã Phước Hậu - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
13h30 - 17h00Ấp Phước Yên - xã Phú Quới - huyện Long Hồ .Sửa chữa điện
Vung Liêm07h00 - 11h00Ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
07h30 - 09h30Ấp Hòa Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
10h00 - 12h00Ấp 3, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 29/05/2018
Bình Minh07h00 - 11h30Phường Đông Thuận, khóm 1 phường Cái Vồn, thị xã Bình MinhSửa chữa điện
07h00 - 16h30Ấp Thuận Tân A, xã Thuận An ; Khóm 5 phường Thành Phước và khóm 5 phường Cái Vồn - Thị xã Bình MinhSửa chữa điện
13h30 - 16h30Phường Đông Thuận, xã Thuận An, xã Đông Thạnh, xã Đông Bình - thị xã Bình Minh; xã Tân Phú, huyện Tam BìnhSửa chữa điện
Bình Tân06h30 - 17h10Xã Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh - Huyện Bình TânSửa chữa điện
08h00 - 08h40Ấp Thành Quí - Xã Thành Trung - Huyện Bình TânSửa chữa điện
Ấp An Phước - Xã Tân An Thạnh - Huyện Bình TânSửa chữa điện
09h00 - 09h40Ấp Tân Phú - Xã Tân Thành - Huyện Bình TânSửa chữa điện
Ấp An Khánh - Xã Tân An Thạnh - Huyện Bình TânSửa chữa điện
10h00 - 10h40Ấp Thành Quới - Xã Thành Đông - Huyện Bình TânSửa chữa điện
Ấp An Khánh - Xã Tân An Thạnh - Huyện Bình TânSửa chữa điện
13h00 - 13h40Ấp Tân Lợi, Tân Hòa - Xã Tân Quới - Huyện Bình TânSửa chữa điện
Ấp Tân Định - Xã Tân Lược - Huyện Bình TânSửa chữa điện
14h00 - 14h40Ấp Thành Nhân - Xã Thành Lợi - Huyện Bình TânSửa chữa điện
Ấp Tân Phước - Xã Tân Bình - Huyện Bình TânSửa chữa điện
15h00 - 15h40Ấp Tân Hòa - Xã Tân Quới - Huyện Bình TânSửa chữa điện
Long hồ07h30 - 16h00Ấp Hòa Thuận - xã Hòa Ninh - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
Tam Bình07h00 - 16h00Ấp An Hòa - xã Bình Ninh - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
08h00 - 09h00Ấp Hòa Thuận - xã Hòa Lộc - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
09h30 - 10h30Ấp Cái Cui - xã Hòa Lộc - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
13h00 - 14h00Ấp Mỹ Quới - xã Mỹ Thạnh Trung - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
14h30 - 15h30Ấp Mỹ Trung 1 - xã Mỹ Thạnh Trung - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
16h00 - 17h00Ấp Tường Nhơn B - xã Tường Lộc - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
Trà Ôn08h00 - 09h00Trạm Gia Kiết; ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn.Sửa chữa điện
09h30 - 10h30Trạm Gia Kiết 2; ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn.Sửa chữa điện
11h00 - 12h00Trạm Gia Kiết 3A; ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn.Sửa chữa điện
13h30 - 14h30Trạm Gia Kiết 4; ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn.Sửa chữa điện
15h00 - 16h00Trạm Tầm Vu 3; ấp Tầm Vu, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn.Sửa chữa điện
Vĩnh long07h30 - 09h00Ấp Long Thanh - xã Thanh Đức - huyện Long HồSửa chữa điện
07h30 - 11h00Ấp Tân Vĩnh Phú - xã Tân Ngãi; ấp Tân Quới Tây - xã Trường An - Thành Phố Vĩnh LongSửa chữa điện
08h00 - 09h00Ấp Phước Hòa - xã Lộc Hòa - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
09h15 - 10h15Khóm 3 - Phường 2; Đường Nguyễn Huệ - Phường 2 - Thành Phố Vĩnh LongSửa chữa điện
10h00 - 11h00ấp Phước Hòa - xã Lộc Hòa - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
10h30 - 11h30Khóm 3 - Phường 8 - Thành Phố Vĩnh LongSửa chữa điện
13h30 - 14h30Ấp Phước Bình - xã Phú Quới - huyện Long HồSửa chữa điện
13h30 - 17h00Khóm 2 - Phường 3 - đường Phó Cơ Điều - Phường 3 - Thành Phố Vĩnh LongSửa chữa điện
14h00 - 15h00Ấp Long Bình - xã Lộc Hòa - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
14h45 - 15h45Ấp Tân Quới Tây - xã Trường An - Thành Phố Vĩnh LongSửa chữa điện
16h00 - 17h00Ấp Lộc Hưng - xã Hòa Phú- huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
Ấp Tân Thạnh - xã Tân Hội - Thành Phố Vĩnh LongSửa chữa điện
Vung Liêm07h00 - 16h00Ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
09h00 - 13h00Toàn xã Quới Thiện và xã Thanh Bình, huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 30/05/2018
Long hồ08h30 - 10h30Ấp Phước Hanh A, Phước Hanh B - xã Phước Hậu - Huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
Tam Bình08h00 - 09h00Ấp Giữa - xã Loan Mỹ - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
09h30 - 10h30Ấp Bình Ninh - xã Ngãi Tứ - Huyện Tam Bình Sửa chữa điện
13h00 - 14h00KhôngSửa chữa điện
14h30 - 15h30Ấp Phú Điền - xã Song Phú - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
Trà Ôn08h00 - 09h00Trạm Tầm Vu 2; ấp Tầm Vu, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn.Sửa chữa điện
09h30 - 10h30Trạm Tầm Vu 6; ấp Tầm Vu, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn.Sửa chữa điện
11h00 - 12h00Trạm Ông Tín 2; ấp Ông Tín, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn.Sửa chữa điện
13h30 - 14h30Trạm Ông Tín 6; ấp Ông Tín, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn.Sửa chữa điện
15h00 - 16h00Trạm Ông Tín 8; ấp Ông Tín, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn.Sửa chữa điện
Vĩnh long08h00 - 09h00Đường Phạm Hùng - Phường 9 - Thành Phố Vĩnh Long Sửa chữa điện
Ấp Long Quới - xã Thanh Đức - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
10h00 - 11h00Ấp Tân Quới Tây - xã Trường An; Ấp Tân Vĩnh Phú - xã Tân ngãi - Thành Phố Vĩnh LongSửa chữa điện
Ấp Long Quới - xã Thanh Đức - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
14h00 - 15h00Ấp Tân Hưng - xã Tân Hạnh - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
Ấp Long Quới - xã Thanh Đức - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
16h00 - 17h00Đường Trần Đại Nghĩa - Phường 4 - Thành Phố Vĩnh LongSửa chữa điện
Ấp Sơn Đông - xã Thanh Đức - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
Vung Liêm07h00 - 16h00Ấp Phước Thọ, xã Quới An, huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
07h30 - 08h30Trạm Quang Phú 1, thuộc ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
Ấp Bào Xếp, xã Tân An Luông, huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
09h00 - 10h00Ấp 6, xã Tân An Luông, huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
Ấp 5, xã Tân An Luông, huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
10h30 - 11h30Ấp 6, xã Tân An Luông, huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
Ấp Rạch Cóc, xã Tân An Luông, huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 31/05/2018
Trà Ôn08h00 - 17h00Ấp Kênh Số 1, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn.Sửa chữa điện
Vĩnh long07h30 - 11h00Ấp Phước Lợi - xã Phú Quới - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
13h30 - 17h00Ấp Phước Lợi - xã Phú Quới - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
Vung Liêm07h00 - 10h00Ấp Phước Trường, ấp Phước Thọ, ấp Trường Định, ấp Vàm An - xã Quới An - huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 01/06/2018
Vĩnh long08h00 - 13h00Khu vực ấp Phước Lợi - xã Phú Quới - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
08h00 - 16h00Khu vực phía tay phải đường Nguyễn Huệ từ UBND Phường 2 đến Hẻm 130 và Lộ 2 Nguyễn Huệ từ đầu đường Võ Văn Kiệt đến trường THCS Nguyễn Trường Tộ - Phường 2 - Thành Phố Vĩnh Long.Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 02/06/2018
Trà Ôn08h00 - 16h00ấp Nhơn Ngãi, Ba Chùa, xã Nhơn Bình, huyện Trà ÔnSửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 03/06/2018
Trà Ôn08h00 - 11h00Trạm xã Nhơn Bình; ấp Nhơn Ngãi, Ba Chùa, xã Nhơn Bình, huyện Trà ÔnSửa chữa điện
13h00 - 16h00Trạm Tường Ngãi 1; ấp Tường Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà ÔnSửa chữa điện
Vĩnh long07h30 - 16h30Khu vực ấp Long Hòa, ấp Long Bình - xã Lộc Hòa - huyện Long Hồ và khu vực ấp Phước Hòa, ấp Phước Tường - xã Hòa Phú - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
Vung Liêm07h00 - 16h00Ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất