Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Năm 21/03/2019
Bình Minh07h30 - 16h30Ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình , TXBMSửa chữa điện
Khóm Đông Thuận, P. Đông Thuận , TXBMSửa chữa điện
Bình Tân08h00 - 08h45Ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh LongSửa chữa điện
11h00 - 11h45Ấp Hòa Thới, Hòa Thuận, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình TânSửa chữa điện
13h00 - 13h45Ấp Hòa Thới, Hòa Thuận, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình TânSửa chữa điện
14h00 - 14h45Ấp Hòa Thuận, Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình TânSửa chữa điện
Long hồ07h30 - 16h00Ấp Bình Thuận - xã Hòa Ninh - huyện Long HồSửa chữa điện
Mang Thít07h00 - 16h00Ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước, huyện Mang ThítSửa chữa điện
Vung LiêmMột phần Ấp Tân Đông, Xã Tân Quới Trung, Huyện Vũng Liêm Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 22/03/2019
Bình Minh07h30 - 16h30Ấp Đông Thạnh C - Xã Đông Thạnh - Thị Xã Bình MinhSửa chữa điện
Long hồ07h30 - 16h00Ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
Vung Liêm07h00 - 16h00 Ấp Rạch Cóc, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 23/03/2019
Long hồ07h30 - 16h00Ấp An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
Mang Thít07h00 - 16h00Ấp Phước Thới B, Phước Thới C - xã Bình Phước - huyện Mang ThítSửa chữa điện
Trà Ôn07h00 - 17h00Trung tâm Thị Trấn Trà Ôn, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn.Sửa chữa điện
Vung Liêm08h00 - 11h00 Ấp Hiếu Ngãi, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm Sửa chữa điện
12h00 - 16h00 Ấp Hiếu Xuân Tây, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm Sửa chữa điện
Ấp Hiếu Xuân, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm Sửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 24/03/2019
Bình Minh07h30 - 16h30Ấp Đông Thạnh C - Xã Đông Thạnh - Thị Xã Bình MinhSửa chữa điện
Long hồ07h20 - 12h10Thị Trấn Long Hồ, xã Long Phước - huyện Long HồSửa chữa điện
07h30 - 12h00Xã Phú Đức - huyện Long Hồ; ấp Bà Lang - xã Long An - huyện Long Hồ; ấp Phước Bình, phước Tân, Phước Long - xã Lộc Hòa - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
07h30 - 16h00Ấp An Hòa, xã An Bình, huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
13h00 - 16h20Ấp Phước Hanh - xã Phước Hậu - huyện Long HồSửa chữa điện
13h00 - 16h30Ấp Phước Lợi, xã Long Phước, huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
Mang Thít07h00 - 16h00Ấp Đồng Bé, Tân Hiệp - xã Tân Long - huyện Mang ThítSửa chữa điện
Vĩnh long05h30 - 17h10Không mất điệnSửa chữa điện
05h40 - 17h20Không mất điệnSửa chữa điện
Vung Liêm08h00 - 11h00 Ấp Hiếu Xuân, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm Sửa chữa điện
Ấp Hiếu Xuân Đông, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm Sửa chữa điện
12h00 - 16h00Ấp Hiếu Hòa A , Xã Hiếu Nhơn, Huyện Vũng Liêm Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 25/03/2019
Bình Minh07h30 - 16h30Ấp Thuận Thới - Xã Thuận An - Thị Xã Bình MinhSửa chữa điện
Khóm 3 - Phường Cái Vồn - Thị Xã Bình MinhSửa chữa điện
Ấp Đông Lợi - Xã Đông Bình - Thị Xã Bình MinhSửa chữa điện
Bình Tân08h00 - 08h45Ấp Mỹ Hòa, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình TânSửa chữa điện
09h00 - 09h45Ấp Mỹ Hòa, xã Nguyện Văn Thảnh, huyện Bình TânSửa chữa điện
10h00 - 10h45Ấp Hòa Thạnh, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình TânSửa chữa điện
11h00 - 11h45Ấp Mỹ Thạnh A, xã Mỹ Thuận, ấp Hòa Thạnh, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình TânSửa chữa điện
13h00 - 13h45Ấp Hòa Thới, xã Nguyễn Văn Thảnh, hyện Bình TânSửa chữa điện
Long hồ07h30 - 16h00Ấp An Hòa, xã An Bình, huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
Mang Thít07h00 - 17h00Ấp Cái Kè - xã Mỹ Phước - huyện Mang ThítSửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 26/03/2019
Bình Minh07h30 - 16h30Ấp Hóa Thành - Xã Đông Thành - Thị Xã Bình MinhSửa chữa điện
Ấp Hóa Thành - Xã Đông Thành - Thị Xã Bình MinhSửa chữa điện
Bình Tân07h00 - 16h30 Xã Thành Lợi,ấp Tân Đông, Tân Hạnh, xã Tân Quới, huyện Bình Tân Sửa chữa điện
Long hồ07h30 - 16h00Ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
Vung Liêm08h00 - 16h00 Ấp Nhất , Xã Qưới An, Huyện Vũng Liêm Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 27/03/2019
Bình Minh07h30 - 16h30Ấp Đông Thạnh B - Xã Đông Thạnh - Thị Xã Bình MinhSửa chữa điện
Bình Tân08h00 - 08h45Ấp Hòa Thuận, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình TânSửa chữa điện
09h00 - 09h45Ấp Hòa Thuận, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình TânSửa chữa điện
10h00 - 10h45Ấp Hòa Thuận, Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình TânSửa chữa điện
11h00 - 11h45Ấp Hòa Thuận,Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình TânSửa chữa điện
13h00 - 13h45Ấp Hòa An, xã Nguyễn Văn Thảnh,huyện Bình TânSửa chữa điện
Mang Thít07h00 - 17h00Ấp Phú Hòa - xã An Phước - huyện Mang ThítSửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 28/03/2019
Bình Minh07h00 - 12h30Khóm 1,2,3,4 - Phường Thành Phước,Ấp Mỹ Hưng 1 - Xã Mỹ Hòa,Ấp Thành Phú - Thị Xã Bình MinhSửa chữa điện
12h30 - 16h30DC Khóm 4 - Phường Thành Phước - Thị Xã Bình MinhSửa chữa điện
Khách hàng Xi Măng 406Sửa chữa điện
Bình Tân08h00 - 08h45Áp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận, huyện Bình TânSửa chữa điện
09h00 - 09h45Ấp Mỹ Tú, Mỹ Thạnh A, xã Mỹ Thuận, huyện Bình TânSửa chữa điện
10h00 - 10h45Ấp Mỹ Trung B, xã Mỹ Thuận, huyện Bình TânSửa chữa điện
11h00 - 11h45Ấp Mỹ Trung B, xã Mỹ Thuận, huyện Bình TânSửa chữa điện
13h00 - 13h45Ấp Mỹ Trung A,B,C, xã Mỹ Thuận, huyện Bình TânSửa chữa điện
Mang Thít07h00 - 16h00Ấp Phước Lộc B - xã Bình Phước - huyện Mang ThítSửa chữa điện
Vung LiêmẤp Trường Thọ, Xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm Sửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất