Hướng dẫn mua điện trung áp


Công ty Điện lực Vĩnh Long thực hiện giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện các thủ tục liên quan trực tiếp đến ngành Điện không quá 07 làm việc, bao gồm: tiếp nhận, trả lời đề nghị cấp điện; thỏa thuận đấu nối và yêu cầu kỹ thuật; nghiệm thu đóng điện và ký kết hợp đồng mua bán điện.

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ phòng giao dịch khách hàng của các Điện lực huyện, thành phố nơi Quý khách đăng ký mua điện (vào giờ hành chánh) hoặc số điện thoại (đính kèm file) để được hướng dẫn cụ thể hoặc có thể tải về từ website các hồ sơ, hướng dẫn để thực hiện:

1.     Lưu đồ trình tự cấp điện (file đính kèm).

2.     Trình tự cấp điên (file đính kèm)

3.     Hồ sơ đề nghị cấp điện trung áp (file đính kèm)

4.     Hợp đồng đầu tư (file đính kèm)

5.    Thỏa thuận đấu nối và kỹ thuật (file đính kèm)

6.    Biên chế hồ sơ nghiệm thu đóng điện (file đính kèm)

7.    Hồ sơ đề nghị đấu nối (file đính kèm)

8.    Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt (file đính kèm)

9.    Giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt (file đính kèm)

10.  Biểu đồ phụ tải (file đính kèm)

11   Phương án cấp điện trung áp (file đính kèm)

12   Biên bản nghiệm thu kỹ thuật (file đính kèm)

13   Biên bản nghiệm thu đóng điện (file đính kèm)

Để khách hàng thuận lợi trong quá trình thiết kế và thỏa thuận đấu nối, khách hàng có thể tham khảo Thiết kế mẫu các công trình điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành thông qua Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên khôngQuy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Lưu ý: Trước khi tổ chức thi công công trình, quý khách hàng phải hoàn tất các thủ tục: Xác nhận sự phù hợp quy hoạch phát triển điện lực; thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; xin giấy phép thi công công trình điện với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi dự kiến xây dựng công trình. Thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên trong vòng 18 ngày làm việc theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ công thương.