Hướng dẫn mua điện hạ áp

- Công ty Điện lực Vĩnh Long thực hiện giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện hạ áp với thời gian:

 

+ Khách hàng mua điện lắp đặt công tơ 01 pha khu vực Thành phố, Thị xã, Thị Trấn: Không quá 03 ngày làm việc.

+ Khách hàng mua điện lắp đặt công tơ 01 pha khu vực nông thôn (các xã, ấp): Không quá 05 ngày làm việc.

+ Khách hàng mua điện lắp đặt công tơ 03 pha: Không quá 07 ngày làm việc.

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ phòng giao dịch khách hàng của các Điện lực huyện, thành phố nơi Quý khách đăng ký mua điện (vào giờ hành chánh) hoặc số điện thoại (đính kèm file) để được hướng dẫn cụ thể hoặc có thể tải về từ website các hồ sơ, hướng dẫn để thực hiện:

 1. Lưu đồ cấp điện hạ áp (file đính kèm)

 2. Trình tự cấp điện hạ áp (file đính kèm)

 3. Hồ sơ đề nghị cấp điện hạ áp (file đính kèm)

 4. Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt (file đính kèm)

 5. Giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt (file đính kèm)

 6. Biểu đồ phụ tải (file đính kèm)

 7. Biên bản vị trí đo đếm và trách nhiệm nhiệm đầu tư (file đính kèm)