Hướng dẫn mua điện cao áp


Công ty Điện lực Vĩnh Long thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện cao áp với thời gian thực hiện thủ tục liên quan như sau.

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ phòng giao dịch khách hàng của các Điện lực huyện, thành phố nơi Quý khách đăng ký mua điện (vào giờ hành chánh) hoặc số điện thoại (đính kèm file) để được hướng dẫn cụ thể hoặc có thể tải về từ website các hồ sơ, hướng dẫn để thực hiện:

1. Lưu đồ cấp điện cao áp (file đính kèm)

2. Trình tự cấp điện cao áp (file đính kèm)

3. Hồ sơ đề nghị cấp điện cao áp (file đính kèm)

4. Biểu đồ phụ tải (file đính kèm)

5. Giấy đề nghị mua điện (file đính kèm)

6. Hợp đồng đầu tư (file đính kèm)